användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 28 juni 2015 14:57

Almedalsveckan

I dag inleds Almedalsveckan och först ut är Centerpartiet (C) med partiledaren Annie Lööf.

C vill slopa arbetsgivaravgiften de två första åren för enmansföretag som anställer sin första medarbetare.

Kostnaden beräknas till fyra miljarder och ska kompenseras med mil-jöskatter främst på kemikalier och byggmaterial.

På SvD Brännpunkt skriver Annie Lööf och Ulf Lindberg, näringspo-litisk chef på Almega, hur de ska få de nya jobben att växa fram.

"Fler jobb ersätts av automatisering och IT, om nya jobb ska kunna skapas krävs en näringspolitik som inte straffar ut entreprenörer och tjänsteföretag med höga skatter och näringsförbud".

"Så låter vi nya jobben växa fram".

www.svd.se/sa-later-vi-nya-jobb-vaxa-fram/om/almedalsveckan-2015

Tove Lifvendahl skriver i sin krönika på SvD Ledare i dag 28 juni 2015 att för "precis ett år sedan efterlyste jag på denna plats ledar-skap och frimodighet från sju partier när det gällde frågor relaterade till migration och integration, just för att de är ödesfrågor för Sverige".

"Problemställningarna relaterade till migrationen är numera tydligare och erkända över så gott som hela det politiska fältet, något som står i bjärt kontrast till ett tidigare läge där det enda och otillräckliga svaret länge varit, vi ska vara ett öppet land".

"Nu börjar de formulera hur öppenhet rent praktiskt måste definieras i form av regler, rättigheter, skyldigheter och system, vilket gör att de måste definiera graden av slutenhet".   

Det vore intressant om hon utvecklade vad hon konkret menar med att "migration och integration är ödesfrågor för Sverige". 

Tidigare har det hetat att invandringen är så bra för Sverige och att alla behövs, handlar det kanske om volymer som Tobias Billström (M) en gång fick bannor för.

Vad anser nationalekonomen Tino Sanandajis om denna nytta?

avpixlat.info/2015/06/28/tino-avlivar-annu-en-massinvandringsrelaterad-myt/#more-149654

Invandring och integration har sedan förra Almedalsveckan klättrat på listan över vilka frågor väljarna tycker är viktigast.

Väljarna betraktar nu den som den tredje viktigaste frågan, efter skola och sjukvård.

Sverigedemokraterna (SD) och Miljöpartiet (MP) tävlade länge om vem som skulle bli det tredje största partiet, en match som MP för-lorade.

SD ligger i de senaste opinionsundersökningarna på 18-22 procent. 

Vad är det då i samband med migrtion och integartion som politikerna inte vågar tala om?

Per Gudmundson skriver på SvD ledare den 23 juni 2015 om en god invandringspolitik.

"Antalet så kallade ensamkommande flyktingbarn ökar kraftigt i Sverige och bara i maj ansökte 1 157 om asyl, något som motsvarar mer än var femte asylsökande.

Det kommer fler per månad än det kom på ett helt år för ett decen-nium sedan.

Kostnaderna stiger lika brant och enligt Migrationsverkets senaste prognos, från april, kommer ersättningarna i år att att uppgå till 4,7 miljarder kronor.

2018 överstiger kostnaderna 10 miljarder kronor, men de totala kostnaderna är högre".

Det är inte obekant att de så kallade flyktingbarnen snarare är yng-lingar, mer än hälften är 16 år eller mer och någon exakt ålders-kontroll är inte möjlig.

"Anledningen till att Sverige toppar i världen avseende invandring har sin bakgrund i det svenska systemet som tillerkänner barn ett särskilt skyddsvärde i asylhanteringen.

Det får till följd att fler söker sig hit och att allt fler utger sig för att vara barn", skriver Gudmundson.

"Vår vilja att göra gott får till följd att det problem vi ville avhjälpa i stället växer".

www.svd.se/en-god-invandringspolitik/av/per-gudmundson

"Förr eller senare borde väljarnas växande känsla av att de gamla aktörerna inte har svar på de nya frågorna leda till sammanbrott för ett eller flera stora partier.

Decemberöverenskommelsen bevisar ju att det redan nu knakar i fogarna", skriver Simon Strand, PR-konsult.

Liberaldemokraterna i Storbritannien rasade från 23 till 7,9 procent i det brittiska valet för någon månad sedan. 

Centerpartiets ledare Annie Lööf står fast vid den generösa flykting-politiken som Alliansen kom överens om med Miljöpartiet (MP).
 
"Vi kommer inte att vika en tum".

Det har uppenbarligen undgått Annie Lööf att Sverige väntar utrikes besök, i en ansenlig omfattning.

Fram till 2024 blir den arbetsföra befolkningen en halv miljon fler genom den generösa invandringen.

"Men den tuffa nyheten är att det inte innebär någon automatisk samhällsekonomisk vinst, det hänger nämligen på om vi får de nyanlända flyktingarna i jobb eller inte, skriver Tove Lifvendahl på SvD Ledare 22 juni 2015.

www.svd.se/stormvarning-om-jobben-fran-ki/av/tove-lifvendahl

I morgon är det statsminister Stefan Löfvens (S) tur att inta scenen, men redan i dag fick han en kalldusch. 

Åtta av tio svenskar tror inte att regeringen når sitt mål om lägst arbets-löshet i EU till 2020 och även en majoritet av S-väljarna är skeptiska.
 
De nya siffrorna från SvD/Sifo är en mardröm för statsminister Stefan Löfven.

Sverige ligger fortfarande på plats 12 med 7,8 procents arbetslös-het, enligt de senaste heltäckande siffrorna från Eurostat, tre pro-centenheter bakom Tyskland som har Europas lägsta arbetslöshet.

www.svd.se/svenska-folket-sagar-lofvens-jobbmal/om/almedalsveckan-2015Chefredaktören

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30


© Politico.se