användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 29 juni 2015 14:30

Kraftsamling mot ungdomsarbetslösheten

I dag är det Socialdemokraternas (S) dag i Almedalen och räkna med att statsminister Stefan Löfven kommer att fokusera på jobben, en ödesfråga som delar Sverige.

Men också skolan och en berättigad fråga är vart den svenska skolan är på väg.

Skillnaderna mellan skolorna i Sverige ökar och 13 procent av niorna 2014 var inte behöriga att börja gymnasiet.

I internationella kunskapstester som Pisa och Timiss, i svenska läsför-ståelsetester, i diagnostiska prov för nya högskolestudenter, överallt sjunker resultaten med ett undantag, de svenska betygen.

271 kommuner har skrivit avsiktsförklaringar tillsammans med Arbetsförmedlingen om att samverka för att minska ungdomsarbets-lösheten i landet, meddelar regeringen i dag.

Kommunerna ska bland annat gemensamt kartlägga målgruppen 16-24-åringar som varken arbetar eller studerar.

Regeringen säger samtidigt att de ska skapa flexiblare möjligheter för arbetsförmedlingarna och kommunerna att hjälpa dessa ung-domar, enligt Stefan Löfven.

Man kommer också att presentera ett förslag om tre miljarder kronor för att höja löner till lärare.

Förslaget finns med i regeringens höstbudget som föll i december och av den framgick att man skulle tillföra tre miljarder kronor i av-talsrörelsen 2016.

Men det är oklart om tidsplanen fortfarande är densamma som i dag. 

En mätning från Ipsos visar att S tappar anhängare i alla viktiga frågor och det befäster ännu en gång att Sverigedemokraternas (SD) invandringspolitik, en fråga som påverkar samtliga övriga samhällsfrågor, är den som svenska folket föredrar.

Skolan och jobben har under lång tid varit de två frågor som har värderats högst av svenska väljare, i båda tappar S stöd med 4 respektive 2 procentenheter.  

När det gäller invandringspolitiken har SD fått det största förtroendet av svenska folket i mätning efter mätning, nu senast hamnar partiet i topp i Ipsos mätning.

Samtidigt som en klar majoritet av svenska folket vill ha en föränd-rad invandringspolitik, 58 procent anser att vi tar emot för många enligt en nyligen gjord opinionsundersökning.

Men landets statsminister säger i
 SR P1 Morgon att vi ska vara tacksamma för tillskottet av nya medborgare.

En berättigad fråga är om Stefan Löfven kommer att undvika att beröra den oansvariga invandringspolitiken och kalla den en tillgång för landet?
Chefredaktören

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30


© Politico.se