användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 09 juli 2015 16:39

20 000 studenter utan bostad i höst

Bristen på bostäder för studenter är fortsatt stor och inför hösttermi-nen saknas runt 20 000 studentbostäder, 3 000 fler än för fem år sedan, uppger Stockholms studentbostäder.

Färre än hälften av universitetets- och högskoleorterna har tillräck-ligt många bostäder för studenter.

Enligt rapporten beror bristen på att det är dyrt att bygga bostäder, samtidigt som studenterna har en begränsad betalningsförmåga.

Sverige tar emot flest så kallade flyktingar per capita i EU och dessa har också en begränsad eller ingen betalningsförmåga, men då finns det resurser (red anm).

Inför höstterminen har högskolornas kursutbud minskat något, lik-som antalet studenter.

265 714 personer har antagits till högskolan, 430 färre än 2014 och det är fjärde året i rad som antalet minskar, uppger Anders Sandberg på Universitets- och högskolerådet (UHR).

Även antalet kurser och program har minskat, i år med 0,6 procent, en nedgång som förklaras med att anslagen till lärosätena minskat efter 2012.

Antalet behöriga sökande var 369 060, 2 procent färre än förra året. 

www.svd.se/svarast-att-bli-lakare-och-psykolog/om/sverigeJuli 09, 2015


Kommentera artikel

 
 

KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30© Politico.se