användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 13 juli 2015 08:26

Är SD:s invandringspolitik brutal?

Samtidigt som den förre generaldirektören för Invandrarverket Thord Palmlund (1980-88), kallar Sverigedemokraternas (SD) invandrings-politik brutal är hans alternativ en kopia av partiets förslag till en bättre integration.

Han föreslår bland annat att permanenta uppehållstillstånd (PUT) bör ersättas med tillfälliga sådana (TUT).

Den traditionellt generösa flyktingpolitiken som varit Sveriges sig-num är inte förenlig med de nivåer, med 100 000 asylsökande årligen samt ännu större anhöriginvandring, vi nu ser framför oss.

Är det ett självändamål att just Sverige ska vara det land som tar emot flest så kallade flyktingar per capita i EU?

Enligt icke bekräftade uppgifter har omkring 5-10 procent av dem som söker asyl i Sverige skyddsskäl enligt UNHCR:s definition.

De så kallade ensamkommande flyktingbarnen till Sverige har eskale-rat och prognosen för 2015 uppges till omkring 12 000 personer.

Omkring hälften av dem är inga barn utan ynglingar och inte sällan över 18 år och borde därför i asylprocessen inte hanteras som barn.

Många av dem är så kallade "ankarbarn", med vilket menas att de sänts hit med hjälp av människosmugglare för att få PUT och sedan ta hit sin familj för en bekväm livslång försörjning av svenska skatte-betalare.

En person som fått PUT kan som regel återförenas med sin familj i Sverige utan krav på ekonomisk hållbarhet, även här skickas notan till skattebetalarna.

Trots att det finns en så kallad skenregel att den som vill ta hit sin familj också ska kunna försörja den, är det ungefär en procent som uppfyller det kravet.

Thord Palmlund medger att en stor andel av dem som söker asyl i Sverige kastar sina pass och andra identifikationshandlingar och omöjliggör därmed identifikation.

Visst kan det bli problem eller näst intill omöjligt att skicka tillbaka asylsökande där destination för avvisning saknas.

Men det är väl inte rimligt att Sverige ska ge PUT till människor och deras anhöriga som vi inte vet vem de är?

Här föreslår Palmlund i likhet med SD tillfälliga uppehållstillstånd på tre år och därefter sker en asylprövning.

På så vis hålls frågan om långsiktigt boende öppen eftersom situati-onen då kan ha förändrats.

Anhöriginvandring skulle därmd inte beviljas för den som har TUT.

Politiker hävdar att Sverige inte har fri invandring men det kan upp-fattas så med hänvisning till den slappa hantering som är fallet i dag och som gör Sverige till ett av de mest attraktiva destinationerna.

De nivåer som Sverige har nått är heller inte förenliga med en hög välfärd och en fungerande arbets- och bostadsmarknad.

Thord Palmlund tror att de förslag han nämner skulle resultera i att de demokratiskt sinnade personer som lämnat de politiskt korrekta partierna för SD skulle återvända.

Vad han egentligen säger är att Sverige inte har en fungerande invandrings- och integrationspolitik och som dessutom är kostbar.
 
Precis som SD säger Palmlund också att de minskade kostnaderna skulle frigöra  stora belopp från biståndsbudgeten som nu används för invandringen och riktas till närområden med stora flyktinggrup-per.

Han nämner inget om kostnaderna för invandring och integration och det kan inte uteslutas att de numera uppgår till mellan 80 och 100 miljarder kronor årligen.

Enbart kostnaderna för de så kallade ensamkommande flyktingbar-nen uppgår till omkring en miljon kronor per individ och år, för 2015 omkring 12 miljarder kronor.

Inte heller utvecklar han vad han menar med en generös flykting-politik och varför alla som kommer till Sverige kallas flyktingar när verkligheten är en helt annan.

Grattis till dina nya barn.

avpixlat.info/2015/07/17/grattis-till-dina-nya-barn/#more-150727

Tillfälliga uppehållstillstånd är en bra lösning.

Att enbart ge tillfälliga tillstånd att stanna i Sverige kan vara rimligt, det skulle i dagsläget till exempel kunna gälla Syrien, skriver Thord Palmlund, generaldirektör för Invandrarverket på SvD 12/07 2015.

www.svd.se/tillfalliga-uppehallstillstand-ar-en-bra-losning/om/debatt

Kriskommission krävs för integration.

Det räcker inte för de styrande att bara distansera sig från SD, utan det krävs mobilisering av alla krafter nu för att klara migrations- och integrationspolitiken, skriver Christina Rogestam, tidigare general-direktör för dåvarande Invandrarverket.

"Det räcker inte med att säga att vi skall öppna våra hjärtan, det duger inte att bara på goda grunder distansera sig från SD".

www.svd.se/en-kriskommission-kravs-for-integration

Är asylpolitiken human nog?

"De som just nu flyr till Europa hamnar till stor del i Tyskland, som tar emot nästan hälften.

Sverige är i absoluta tal det näst största mottagarlandet, i förhållan-de till folkmängd det största", skriver Per Gudmundson på SvD Ledare.


www.svd.se/ar-asylpolitiken-human-nog/av/per-gudmundson

Fri invandring en utopi som inte fungerar.

"Reglerad invandring är inte motsatsen till frihet och öppenhet.

Vi måste våga prata om hur stort antal flyktingar Sverige har möjlighet att integrera, skriver Pontus Båth och Mattias Tykesson, Muf i Göteborg på SvD .


www.svd.se/fri-invandring-en-utopi-som-inte-fungerar/om/debatt


Flyktingar bör få komma till områden där jobb finns.

"I en ny rapport från Riksrevisionen står orter som Säffle i fokus, orter som har tagit emot många flyktingar.

Men i Säffle finns inga framtida jobb för alla som kommer.

Fler nyanlända bör kunna komma till kommuner där det finns jobb", skriver professor Åke Sandberg, med bakgrund i Säffle.


www.svd.se/flyktingar-bor-fa-komma-till-omraden-dar-jobb-finns/om/debatt

Integration kräver politisk handlingskraft.

"Nuvarande regering har ingen vision och inget program för integra-tion, istället har ett avgörande område reducerats till en fråga om säkerhet för majoritetssamhället.

Det är ingen framkomlig väg", skriver professor Masoud Kamali på SvD 13/07 2015.


www.svd.se/integration-kraver-politisk-handlingskraft/i/senaste/om/debatt


Chefredaktören   

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30


© Politico.se