användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 13 april 2009 10:16
Girigbuk

Girigbuk

Källa: okänt

Direktörernas frikostiga pensioner


Flera storbolag har kvar frikostiga pensioner och bonusar till sina toppdirektörer. 10 direktörer har pensioner på 1 400 miljoner genom att de kritiserade och dyra förmånsbaserade pensionsavtalen finns kvar i en rad bolag. I SEB och Handelsbanken kostar dessa till nuvarande och tidigare ledningspersoner 3,4 miljarder kronor. Handelsbankens förre vd Arne Mårtensson har ett pensionsavtal värt ofattbara 225 miljoner kronor.

Den som har en förmånsbaserad pension har rätt till en viss procentandel av sin slutlön, eller till exempel en procentandel av genomsnittslönen under ett visst antal år, när personen i fråga går i pension. 

En premiebaserad pension bestäms av hur bra eller dåligt en eller flera valda fondförvaltare lyckas hantera pensionskapitalet.

De pensionsavtal som det fokuserats på i media är ofta dyrbara, förmånsbaserade pensionsavtal som bolagsstyrelser skrivit med vd:ar och ledningsgruppen.

Stora grupper av löntagare har en kombination av båda delarna då främst inom kommun och stat.

I SEB och Handelsbanken sker utbetalning genom bankernas pensionsstiftelser men det är bankerna som gör inbetalningar till pensionerna och har det slutliga ansvaret för att banken uppfyller sina åtaganden om stiftelserna inte skulle klara av detta.

Pensionsavtal i miljoner kronor, räknat på livslängd 85 år.

225 miljoner

Arne Mårtensson
f. d Handelsbanken

Var heltidsanställd styrelseordförande under sina sista fem år i banken får 75 procent av lönen i mellan 55 och 64 år och därefter 65 procent. Pensionen ska beräknas på lönen när han lämnade banken år 2006 vid 55 års ålder.
Handeelsbankens förpliktelser till 75 tidigare direktörer var vid årsskiftet var 1,8 miljarder, av dessa var 32 pensionärer.

Arne Mårtensson är på väg hem från en tre års jorden runt-seglats.

165 miljoner

Thorleif Krarup
f. d Nordea

Tidigare vd som satt ett och ett halvt år mellan 2001 och 2002 har ett enormt pensionsavtal på 165 miljoner kronor.

155 miljoner

Kurt Hellström
f. d Ericsson

Förre Ericssonchefen gick i pension 2003 när han fyllde 60 år. Han fick 7,6 miljoner eller 70 procent av sin slutlön fram till i fjol och får därefter 5,4 miljoner, totalt närmare 155 miljoner om han blir 85 år. 

139 miljoner

Annika Falkengren
vd SEB

Är 48 år och har ett pensionsavtal som ger henne rätt att gå vid 60 år med 65 procent av lönen livet ut. I lönen får hon räkna in hälften av sin genomsnittliga bonus de tre sista åren. Det skulle ge henne 5,6 miljoner kronor om året enligt beräkningar. Pensionen är också oantastbar vilket innebär att den inte räknas ned om hon får ett nytt jobb efter pensioneringen. 2008 var bankens kostnad för pensionen 7,4 miljoner, vilket var högre än hennes fasta lön på 7 miljoner. Övriga i bankens ledning har ännu mer generösa villkor, de får 70 procent av lönen fram till 65 år och därefter 65 procent. Deras pensionspaket är värda ca 65 miljoner per person om de lever till 85 år. 
Bankens pensionsförpliktelser till gruppen nuvarande och tidigare vd:ar och vice vd:ar,  totalt 110 personer, uppgick vid årsskiftet till svindlande 1,6  miljarder kronor.  

139 miljoner

Lars O Grönstedt
f. d Handelsbanken

Var vd mellan 2002 och våren 2006 och därefter ordförande fram till i fjol då han sparkades. I fjol gjordes en särskild avsättning på 15 miljoner till hans pension enligt årsredovisningen.

137 miljoner

Rolf Eriksen
H & M

Tillhör kategorin där pensionsavsättningen är lika hög eller högre än lönen. I fjol gjordes en avsättning på svindlande 60 miljoner kronor till hans pension vilket motsvarar fyra gånger hans fasta lön.

130 miljoner

Pär Boman
Handelsbanken

Kan gå i pension vid 58 års ålder och får då 65 procent av slutlönen livet ut. Beräknat på fjolårets lön på 7,4 miljoner innebär det en total pension värd 4,8 miljoner om året eller 130 miljoner om han blir 85 år.

120 miljoner

Christian Clausen
Nordea

Har ett pensionsavtal som ger honom 50 procent av slutlönen livet ut. Pensionen är maximerad till 4,8 miljoner om året vilket gör den värd upp till 120 miljoner.

115 miljoner

Lars Thunell
f. d SEB

100 miljoner

Sverker Martin Löf
SCA

Medianvärdet för en svensk som är 65 år i dag är knappt 2 miljoner kronor.

Källa: Bolagens årsredovisningar, Försäkringskassan och SvD.

Inom Stenbeck fortsätter bonusarna att regna över toppdirektörerna. MTG:s vd Hans- Holger Albrecht får 23,5 miljoner för 2008. De vanliga lönerna i bolaget har frysts.

Lars-Johan Jarnheimer tidigare vd för Tele 2, fick 45 miljoner kronor för åtta månaders arbete förra året. Av denna summa var 32 miljoner uppsägningslön under 18 månader. 

Källa: SvD

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

Svara

fredrik 2009-04-25 15:16

testkommentar2


Inlägget ändrat 25 april 2009 15:16
  • Artiklar

  • Kommentarer© Politico.se