användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 29 juli 2015 08:35

Flyktinginvandringen påverkar skolresultaten

- Invandringens effekter på skolresultaten kräver krafttag, skriver forskaren Gabriel Heller Sahlgren på DN Debatt.

"Om Pisamätningarnas urval begränsas till elever med svensk bak-grund försvinner 29 procent av resultatförsämringen 2000-2012.
 
Stor flyktinginvandring är inte hela förklaringen till det svenska raset men den enda säkra faktorn.
 
Detta kräver att skolpolitiken läggs om tydligt, att man vänder på alla stenar, inklusive de som är politiskt känsliga.
 
En av dessa är den förändrade elevsammansättningen
som kan här-ledas till den ökande invandringen, en fråga som sedan valet 2014 har blivit allt viktigare för väljarna.

Vi har länge blundat för flyktinginvandringens konsekvenser för Sveriges resultat i Pisa och i förlängningen för landets framtid som en kunskapsekonomi med hög jämlikhet.

Att man behöver anpassa skolpolitiken till invandringspolitiken verkar ha ignorerats helt.

Men ingen tjänar på de senaste årens blindgång, allra minst flykting-barnen själva".


www.dn.se/debatt/invandringens-effekt-pa-skolresultat-kraver-krafttag/

Detta har såväl Sverigedemokraterna (SD) som andra hävdat tidi-gare, men har avfärdats som främlingsfientligt eller rasistiskt.

Rapporten ”Invandringen och Sveriges resultatfall i Pisa” finns till-gänglig på ifn.se

Lutande tornet i Pisa, krönika av Rolf Malm.

avpixlat.info/2015/07/30/lutande-tornet-i-pisa/#more-15156429 juli 2015

Kommentera artikel

 
 

KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30© Politico.se