användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 02 augusti 2015 09:19

"Vara för invandring"

Att vara för invandring behöver inte nödvändigtvis betyda att man är för massinvandring till Sverige.

Svenska pensionärer är betydligt mer positiva till invandring än and-ra äldre i Europa, nästan lika välkomnande som unga svenskar, vil-ket är ovanligt, det visar en ny studie från Världsbanken.

Enligt ekonomen Hernan Winkler skulle Europas äldre tjäna på att ha minst lika positiv attityd som svenska pensionärer.

Samtidigt är invandring nu den viktigaste frågan bland medborgar-na i EU varför det inte kan uteslutas att de politiskt korrekta inte går i takt med dem.

En kraftigt ökad flyktingström till EU har lett till träta om kvotering och vånda över drunkningstragedierna i Medelhavet.

EU-invånarna tycker nu att invandring är unionens största utmaning, rapporterar SvD
.

Trycket oroar EU-medborgarna, över hälften eller 56 procent, ser ne-gativt på invandring från länder utanför EU.

Mest positiva till invandring från länder både inom och utom EU är svenskarna medan tjeckerna är mest negativa.


www.svd.se/invandring-nu-viktigast-i-eu/om/varlden

Men vad är anledningen till att just svenskar är mest positiva till in-vandring och hur upplysta är de avseende volymer och konsekvenser av en för stor invandring till ett litet land som Sverige?

I år räknar Migrationsverket med att 80 000 personer kommer att söka asyl i Sverige, av dem 12 000 så kallade ensamkommande flyktingbarn.

Ungern bygger ett stängsel till Serbien för att stoppa massinflödet av migranter som i dag uppgår till 2 000 om dagen.

Tyskland har varit tvungen att revidera upp antalet asylsökande till landet i år till 500 000, en ökning med 25 procent.

Av de migranter som nu väller in från Italien, Grekland och Turkiet vill de flesta till Tyskland och Sverige.

Anledningen till att Sverige toppar är att landet anses ha de mest ge-nerösa reglerna och det enda landet i EU som ger permanenta uppe-hållstillstånd (PUT) till vissa grupper, blad annat Syrier och stats-lösa. 

PUT till syrier har lett till att syrier med tillfälliga uppehållstillstånd i andra länder nu söker sig till Sverige.

PUT innebär att man har rätt att ta hit sin familj som anhöriginvand-rare med all inclusive utan krav på ekonomisk hållbarhet.

Nyligen tog en person som beviljats PUT hit sin familj på 7 personer och skickade notan till skattebetalarna och anhöriginvandringen till de ensamkommande är snart lika hög som dem själva.

Mot den bakgrunden kan man ställa frågan om denna verksamhet är riggad, skicka ett så kallat barn till Sverige i syfte att i förlängningen sörja för familjens framtid.

Hittills i år har omkring 35 000 människor sökt asyl i Sverige och re-kordmånga, 82 000 personer, finns nu inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem, de allra flesta har flytt från inbördeskrigets Syrien.

Innan årets slut kan det inte uteslutas att de uppgår till 40 000 ytt-erligare.

2012 fick en asyl­sökande i  genomsnitt vänta i tre till fyra månader på sitt beslut medan det i  dag dröjer i genomsnitt mer än sju måna-der.

Väntetiden tros stiga upp mot tio månader, enligt myndighetens senaste rapport till regeringen.

Många går och bär på en vision om att när man kommer till Sverige ska man snabbt få ett nytt liv, klara sig själv, få återförening med anhöriga och ett jobb, men så grusas den bilden på en gång.

Sverige har en öppen arbetslöshet på 456 000 personer, 8,5 pro-cent av arbetskraften, och öppen betyder att det också finns en dold arbetslöshet.

Enligt olika uppgifter i medier befinner sig  en sjundedel av arbets-kraften i någon form av utanförskap, många fler om alla som lever på etableringsersättning eller är så kallat latent arbetslösa.

En berättigad fråga är vad som ligger bakom den generösa och inte sällan korrupta svenska migrationspolitiken?

Det kan inte uteslutas att den blivit en del av biståndspolitiken, som går ut på att hjälpa människor från fattiga länder till ett bättre liv i Sverige, inte sällan på bekostnad av svenskar som redan befinner sig i utanförskap.

Det ligger också i linje med FN:ländernas utvecklingsmål att utplåna hungersnöd och extrem fattigdom och minska ojämlikheten mellan olika länder.
www.dn.se/nyheter/sverige/trangboddhet-och-vantan-okar-vald-pa-boenden-1/Chefredaktören

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30


© Politico.se