användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 11 augusti 2015 07:51

Löfven höll tal på SSU-kongressen

Under sitt besök på SSU-kongressen i Västerås i helgen talade stats-minister Stefan Löfven (S) bland annat om inkomstskillnaderna i Sverige, men också om den lyckade tunnelbanekampanjen från Sverigedemokraterna (SD).

I stort handlade hans tal om ekonomiska klyftor, bostadsbyggande och möjligheterna att få jobb som ung.

Omkring 290 000 unga svenskar saknar i dag en egen bostad och ar-betslösheten bland unga mäts i ett tvåsiffrigt tal.

Andelen fattiga barn i Stockholm minskar medan vart tredje barn i Malmö lever under ekoonomiskt utsatta förhållanden.

Det är mycket stora skillnader mellan barn med svensk och utländsk bakgrund, skriver SvD.

Enligt Rädda Barnens årsrapporter från 2008-2012 fortsätter barnfat-tigdomen att minska i Stockholm, från 21 procent i början av 1990-talet till 13 procent nu.

De senaste mätta fem åren var minskningen 1,2 procentenheter.

Men den skiljer sig markant mellan de tre storstäderna, i Göteborg har den legat stilla (17) och i Malmö har andelen fattiga barn ökat till 31,7 procent.

En berättigad fråga är varför det ser ut så här och hur kan det ha undgått statsministern - är massinvandrineg till Sverige något nytt för de politiskt korrekta?

Handlar det om demografiska och sociala förändringar med inflytt-ning av fattiga flyktingar till Malmö och Göteborg och mer välbe-ställda till Stockholm?

Fattiga områden tenderar att bli fattigare och rika områden blir rika-re.

Områden med hög andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll samman-faller ofta med en hög andel invånare med utländsk bakgrund.

Enligt Rädda Barnen uppgår den gruppen till 29,1 procent att jäm-föra med 5,2 procent för dem med svensk bakgrund.

Men är detta svenskarnas fel och ska avhjälpas med höjt underhålls-stöd och andra bidrag, men det är ingen garanti för att alla barn lyfts ur fattigdom.

SD-kampanjen tyckte han var bedrövlig och det förvånade inte Löfven att det var just SD som låg bakom. 

Däremot anser han att politisk reklam ska vara tillåten, bara det inte är SD:s.

En gemensam nämnare för många av de mest brännande politiska frågorna i dag är att de utmanar vårt jämlikhetspatos.

Både invandring och tiggeri  ställer den svenska synen på jämlikhet på sin spets och visar hur främmande stora ekonomiska skillnader är för gemene man i Sverige.
 

De som blivit rika genom hårt arbete och egna ansträngningar anses förtjäna det välstånd de byggt upp, medan vissa snyltar på andras bekostnad.

En uppfattning som kanske inte passar en socialistisk svetsare.


Något är fel i Sverige, säger den brittiske chefredaktören Fraser Nelson i SvD. 

"Även turister på promenad genom Stockholm denna sommar måste märka att något blivit annorlunda.

Staden har fått nya besökare som ändrar dess karaktär.

De sitter utanför kaffebarer och i gathörn, bredvid t-baneingångar och busshållplatser, hyggligt folk som säger ”hej, hej” medan de håller fram en pappmugg med några enstaka kronor i.

Deras tillhörigheter ligger ofta i stora högar på gatan och ingen rör dem.

För besökare är detta häpnadsväckande. Varför tolereras det? Var är polisen? Varför håller ingen ordning här?

I Sverige använder konstigt nog till och med statsministern begrep-pet "EU-migrant" som en förskönande omskrivning för tiggare.


I Sverige fick de bostad, undervisning i svenska och försågs med allt av ett underbart generöst land vars öppenhet var och förblir ett ly-sande föredöme för världen.
 
Men nu kan det hända att denna öppenhet förtär sig själv.

Om ett land accepterar invandrare i en större omfattning än man kan integrera så skapar man problem.
 
Om de mest centrala politiska partierna inte klarar av att tala öppet och ärligt om dessa problem skapar de ett utrymme för ett parti som gör det.
 
I Sverige har det utrymmet fyllts av Sverigedemokraterna".

www.svd.se/brittisk-chefredaktor-nagot-ar-fel-i-sverige/om/ledare-gastinlaggMätning juni 2015Chefredaktören

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30


© Politico.se