användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 14 augusti 2015 08:41

Få lärare kan leda till utanförskap

Antalet nyanlända barn har ökat kraftigt under de senaste åren, sam-tidigt finns det inte tillräckligt med behöriga lärare i svenska som andraspråk.

- Bristen kan leda till att vi utbildar en generation unga människor direkt in i utanförskap, säger Anna Kaya på Nationellt centrum för andraspråk vid Stockholms universitet, till DN.

Endast en av fem lärare som undervisar i ämnet på gymnasiet är be-hörig, visar statistik från Skolverket.

Över 23 000 barn kom till Sverige 2014, en fördubbling jäm-fört med 2011.

"Nu varnar experter för att lärarbristen kan leda till permanent utan-förskap.

Under perioden 2015-2020 spås 68 000 barn 0-6 år och 84 000 barn 7-15 år invandra till Sverige
".

www.dn.se/nyheter/sverige/lararbrist-bidrar-till-utanforskap-1/14 augusti 2015

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

SENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30© Politico.se