användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 18 augusti 2015 15:45

Orosmoln över Europa

Under måndagen träffade Moderaternas (M) partiledare Anna Kinberg Batra Tysklands förbundskansler Angela Merkel (CDU) i Berlin.

Det genomgåendet temat var den europeiska sammanhållningen och orosmoln över den europeiska kontinenten.

Enligt Kinberg Batra välkomnades M:s nya integrationspolitik, som är ett axplock av Sverigedemokraternas (SD) politik i detta avseende.  

I fokus står den grekiska krisen och flyktingströmmarna över Medel-havet och från Turkiet till ön Kos.

"Vi har väldigt goda och rika samhällen i Sverige och Tyskland, men vi kan inte ta det för givet i framtiden om vi inte möter utmaningar-na omkring oss", säger Anna Kinberg Batra.

"Läget är akut, det krävs handling, det här kan få stora effekter för Europa och vår sammanhållning, den europeiska solidariteten frestas på mycket".

Hon talar om att vi måste ha ordning och reda i asylsystemet och flera länder måste ta sitt ansvar.
 
En berättigad fråga är hur det ska realiseras när de flesta flyktingar-na drömmer om just Sverige och Tyskland.

En ung flykting på Kos intervjuades nyligen av SVT och hans mål var solklart - Sverige.

På Kinberg Batra låter det som att det inte längre är tabu att tala om volymer och tillfälliga uppehållstillstånd (TUT).

Tyskland tillämpar redan principen om säkra länder, en signalpolitik som innebär att personer från exempelvis Albanien inte får något uppehållstillstånd som flykting utan kommer att avvisas.

Sverige tillämpar en helt annan signalpolitik som lett till att flykting-strömmen ökat och med den döden på Medelhavet.

Sverige är det enda landet i EU som ger permanent uppehållstill-stånd till vissa personer, syrier och statslösa är ett sådant exempel.

Sverige tar i särklass emot flest så kallade ensamkommande flykting-barn, där mer än hälften är över 18 år eller vuxna män.

Sverige är det land i EU som tar emot flest asylsökande per capita, inte sällan med hot mot kommunerna om lagstiftning och det är ovid-kommande om de klarar av det eller inte.

Statsminister Stefan Löfven (S) sade i sitt sommartal i söndags i Stockholm att han förbereder ett lagförslag som ska tvinga alla kom-muner att ta emot asylsökande.

Det innebär att han kommer att fortsätta på Fredrik Reinfeldts (M) massinvandringslinje bara för att man hatar SD.

I Grums vräktes flera svenska familjer från sitt kommunala boende för att lämna plats åt så kallade ensamkommande flyktingbarn. 

Varför är just Sverige det land som sticker ut i detta avseende och är det det Kinberg Batra menar med ordning och reda i asylsystemt? 

Åldersbestämning av ensamkommande och det faktum att det är endast omkring 10 procent av alla asylsökande som har skyddsbe-hov enligt UNHCR:s definition.

Övriga är ekonomiska flyktingar eller lycksökare som söker ett bättre liv i Sverige, inte sällan på skattebetalarnas bekostnad.

Sverige uppmuntrar i dag personer som fått avslag på sin asylan-sökan att inte lämna landet genom att bevilja olika bidrag, gratis sjukvård, skolgång och socialbidrag.

Håller de sig gömda i 2 år kan de lämna in en ny ansökan om uppe-hållstillstånd.

Arbetskraftsinvandring av personer från fattiga länder med låg eller ingen utbildning, inte sällan analfabeter och masstiggeriet från Balkan är andra exempel på att det saknas ordning och reda i Sverige.

"Vem törs och förmår utmana den svenska ordningen att göra vad som helst för att alla som behöver ska få en fristad i Sverige?

En återkommande försäkran från de folkvalda brukar vara att Sverige är och ska vara ett land som bejakar migration och rörlighet och ger skydd till behövande", skriver Maria Ludvigsson på SvD Ledare 18/08 2015.

En berättigad fråga är innerbörden av orden flykting, behöver och behövande?

Invandringspolitiken är död i Sverige - leve biståndspolitiken.
 
Konsekvenserna av denna politik är inte obekant och behöver ingen närmare presentation.

Vad som framkom från mötet i Berlin för tankarna till Ungern och det tal som landets premiärminister Viktor Orbán höll förra månaden.

"Den liberala demokratin hotas i hela Europa", skriver statsvetaren Cas Mudde på SvD Kultur 18/08 2015.  

"Med andra ord, vad som står på spel i dag är Europa och det euro-peiska sättet att leva, överlevnad eller utrotning av europeiska värden och nationer - eller, för att vara mer precis, deras förvandling bortom all igenkännlighet.

Frågan nu är inte bara vilket slags Europa vi ungrare vill leva i, utan om Europa som vi känner det alls kommer att överleva
".

www.svd.se/radikalhogerns-viktigaste-tal-har-gatt-obemarkt-forbi/om/kultur

FN:s flyktingkommissarie António Guterres vädjar till de övriga länderna i Europa att vara solidariska med Sverige och Tyskland och ta emot fler flyktingar och asylsökande än vad de gör för närvarande.

Tysklands förbundskansler Angela Merkel har varnat för att migra-tionen kan bli en större utmaning för Europa än den grekiska skuldkrisen.

Så många som 750 000 flyktingar kan komma till Tyskland i år, enligt tyska tidningen Handelsblatt.


Mer än 100 000 kommer att söka asyl i Sverige i år.

Omkring 60 miljoner människor var förra året på flykt från krig, våld och förföljelse i världen, enligt FN.

www.svd.se/unhcr-hjalp-sverige-och-tyskland-med-flyktingar/om/sverige

Dansk ledarsida varnar för samhällssplittring och inbördeskrig i Sverige som en konsekvens av massinvandringen.

"Svensk invandringspolitik har utvecklat sig till en väldig industri, som ingen längre har kontroll över", skriver Jyllands Posten.

 jyllands-posten.dk/debat/leder/ECE7942276/Gode-og-onde/Chefredaktören

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30


© Politico.se