användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 05 september 2015 14:30

Drunknad syrisk pojke öppnade hjärtan

Statsminister Stefan Löfven (S) kommer att tala på den manifesta-tion för asylmottagande som anordnas på Medborgarplatsen i Stock-holm på söndag.

Han har under veckan kritiserats för att hålla en för låg profil om flyktingkrisen.

Löfven ska ge sin syn på situationen och vädja till flera att ställa upp och hjälpa till (se nedan Grums), men också ta upp EU:s an-svar.

"Det är nu dags att alla EU-länder tar sitt ansvar för de människor som flytt undan krigets fasor". 

En berättigad fråga är om han planerar en moralisk kidnappning?

Hjälporganisationer har fått in rekordsummor sedan bilden på en död treårig syrisk pojke, som drunknade i Medelhavet, spreds över värld-en.

Tyskland är nu redo att ta emot upp till 10 000 flyktingar som beräk-nas nå landet från Ungern via Österrike under dagen.

Finlands statsminister Juha Sipilä (C) öppnar nu upp sitt hem för flyk-tingar och han uppmanar samtidigt fler finländare att göra detsam-ma, då det råder brist på boendeplatser för dem. 

Finland fördubblade nyligen prognosen för hur många man kommer att ta emot i år, från 15 000 till 30 000.

Det kan inte uteslutas att över en miljon flyktingar kommer att söka asyl i EU i år, 800 000 till Tyskland, 100 000 till Sverige och res-ten fördelas mellan de övriga EU-länderna.

När Stefan Löfven talar om att andra EU-länder måste ta sitt ansvar glömmer han bort att de flesta flyktingarna vill till just Tyskland och Sverige och har sin bakgrund i ett mer generöst regelverk.

Sverige har under flera år tagit emot flest asylsökande/flyktingar per capita och med råge flest så kallade ensamkommande flyktingbarn. 

I år ligger prognosen på 12 000 individer till en kostnad på runt 10 miljarder kronor.

När vi talar om antal asylsökande glömmer vi bort anhöriginvand-ringen till dem som fått permanent uppehållstillstånd (PUT).

I år beräknas de uppgå till över 50 000 individer.

Många ensamkommande tar också hit sin familj och då visar det sig att de inte var så ensamma som de gjorde gällande.

Det handlar helt enkelt om ekonomiska flyktingar, där ungdomarna fungerar ankare och sedan kommer släkten efter. 

När man företräder uppfattningen att alla människor ska leva i fred och trygghet får inte detta gå ut över majoritetsbefolkningen såsom är fallet i Sverige och möjligen det Löfven menar med att hjälpa till.
 
Det är inte obekant att familjer i ett kommunalt boende i Grums blev tvångsförflyttade (vräkta) för att lämna plats åt ensamkom-mande.

När de opponerade sig blev de kallade främlingsfientliga.

politico.se/artikel/4876/hyresg%C3%A4ster-tv%C3%A5ngsf%C3%B6rflyttas-i-grums/

Studenter ut och nyanlända in i Ockelbo.

"Kaplansgården i Ockelbo bebos i dag av svenska studenter men nu måste de flytta för att lämna plats åt tio afghanska män, så kallade ensamkommande ungdomar", skriver Arbetarbladet.

politico.se/artikel/7188/studenter-ut-nyanl%C3%A4nda-in-i-ockelbo/

arbetarbladet.se/nyheter/ockelbo/1.6783048-de-tvingas-flytta-fran-sina-hem

En berättigad fråga är om tvångsförvärvning av hyresgäster bara är början på något vi har att vänta oss framöver?

Staten kan i princip förvärva fritidshus och liknande nu när det råder brist på bostäder åt flyktingar och det är inte första fallet avseende vräkningar av svenskar till förmån för "nyanlända".

Det har talats om att svenska familjer ska ta emot flyktingar i sina hem och vissa kommuner föreslår inköp av bostadsrätter till dem.

Skattebetalarna får punga ut med 70 000 kronor i månaden för en enrumslägenhet till en ensamkommande, samtidigt saknar omkring 290 000 unga svenskar en egen bostad.
 
Ansvariga politiker bemöter denna kritik med att man inte får ställa grupper mot varandra.

Få vågar protestera av rädsla för att stigmatiseras som främlingsfi-entlig eller rasist.

Det kan betyda åsiktsförföljelse, yrkesförbud eller i värsta fall våld - så fungerar den svenska demokratin numera.

Den som är omvärldsorienterad kan inte ha undgått undanträngnings-effekten där svenska ungdomar ställs åt sidan när det gäller arbete och bostad.


Klimatet för asylsökande har hårdnat i hela Europa, i Tyskland sker det nya attacker varje dag och man försöker bränna ner flykting-boenden innan flyktingarna hinner flytta in.

Arbetslöshet och uppgivenhet är viktiga förklaringar till att rasism och främlingsfientlighet frodas och inte alla asylsökande är änglar. 

Men man kan inte klistra på människor epitet som rasister bara för att de uttrycker sin åsikt och det är klart att skattebetalarna vill veta vad det kostar.

Men åter till den tragiska händelsen med den 3-årige Alan som drunkande i Medelhavet som har berört hela världen och inte minst statsminister Stefan Löfven.

Han säger bland annat att han vill använda sorgen och frustrationen till handlingskraft och att det nu krävs kraftfulla åtgärder från EU så att alla länder tar ansvar för människor på flykt.


Båten som var på väg till den grekiska ön Kos, kapsejsade utanför den turkiska kusten på onsdagen och tolv personer drunknade.

Åtta av dem var barn och Alans döda kropp spolades upp på en strand vid Bodrum.

Alan, hans bror och mamma begravdes i dag i Kobane i Syrien nära gränsen till Turkiet.

I ett tal vädjade pappan Abdullah Kurdi till arabstaterna att hjälpa de syriska flyktingarna och hoppades att sonens död blir en väckar-klocka. 


"Den moraliska pornografin", som Brendan O’Neill på brittiska The Spectator träffande kallar det senaste dygnets vältrande i ohämmad massinvandringspropaganda från politiskt korrekta medier fortsätter.

Nya uppgifter om fallet med den treårige Alan publiceras i media i alla västländer utom Sverige.

Uppgifter gör gällande att fadern valde Sverige, trots att familjen hade fått en fristad i Turkiet, och anledningen ska ha varit att han ville ha fri tandvård i Sverige.


avpixlat.info/2015/09/04/detaljer-om-fallet-aylan-svenska-medier-undanhaller/#more-154071

Den verkliga orsaken till Alans död.

www.youtube.com/watch?v=Xn1KUL0I-A0

Vem bär skulden för Alans död i Medelhavet?

avpixlat.info/2015/09/04/hur-manga-barnlik-ska-behova-flyta-iland-innan-eus-ledare-tar-sitt-fornuft-till-fanga/#more-154084


Relaterat:

Orosmoln över Europa.

politico.se/artikel/8683/orosmoln-%C3%B6ver-europa/

Vara för invandring.

politico.se/artikel/8639/vara-f%C3%B6r-invandring/Chefredaktören

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30


© Politico.se