användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 08 september 2015 07:14

Har det europeiska asylsystemet kollapsat?

Den danske statsministern Lars Lökke Rasmussen anser att det eu-ropeiska asylsystemet har brutit samman och regeringen avser inte att släppa igenom flyktingar som vill ta sig från Tyskland till Sverige.

- Vi har internationella förpliktelser att behandla ansökningar om asylsökande kommer till dansk gräns, säger statsministern, men han understryker att samtal pågår med grannländerna om hur situatio-nen ska hanteras.

- Vi har tagit initiativ till överläggningar med den svenska regering-en.

Den svenska regeringen bekräftar att kontakter tagits men uppger att det inte handlar om formella överläggningar.

Polisen har stoppat flera tåg på väg från Hamburg mot Köpenhamn med migranter ombord i Rödby.

I dag träffa statsminister Stefan Löfven den tyska förbundskanslern Angela Merkel för överläggningar avseende flyktingsituationen i Eu-ropa.

En berättigad fråga är om det är Sverige och Tyskland som bär an-svar för det kaos som vi sett den senaste tiden i bland annat Ungern.

Den signalpolitik man skickar ut kan vara bakgrund till den flykting-våg vi nu bevittnar.

Sverige och Tyskland är de länder som tar emot mer än 50 procent av alla asylsökande och Sverige är det land som har de mest gene-rösa reglerna i EU.

Vem minns inte Fredrik Reinfeldts tal i Almedalen som inleddes med; "Tack för att ni valde Sverige".

Den migrationsuppgörelse som Reinfeldt gjorde med Miljöpartiet (MP) skedde mot bakgrund av att Sverigedemokraterna (SD) kom in i riksdagen och fick en vågmästarroll där.

Det kan inte uteslutas att Reinfeldts "hat" mot partiet var viktigare för honom än Sverige.

Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson gästade i dag SVT Gomorron Sverige och nämnde då att Sverige i nuläget tar emot mellan 3 500-4 000 asylsökande per vecka och att prognosen kommer att skrivas upp till runt 90 000.

Hans lösning på krisen är att bygga fler bostäder och han sade bland annat att situationen inte kan vara ny för ansvariga politiker.

Bilden på den drunknade flyktingpojken från Syrien på en strand i Turkiet blev en symbol för flyktingkrisen och påverkade svenskarnas syn på flyktingmottagandet, enligt Sifo/SvD.

Andelen svenskar som tycker att lagar och regler bör ändras så att vi tar emot fler flyktingar har ökat från 17 till 25 (+ 8) procent.

Samtidigt har de som säger att vi bör ta emot färre har minskat från 34 till 29 (- 5) procent.

1 014 personer svarade till en slumpmässigt utvald webbpanel under perioden 1-2 september och 1 188 under perioden 4-6 september.

Sverige tar emot flest asylsökande/flyktingar per capita och med råge flest så kallade ensamkommande flyktingbarn i hela EU.

En berättigad fråga är hur många av de svarande i mätningen som över huvud taget är insatta i flyktingfrågan och har de som nu söker asyl skyddsbehov enligt UNHCR:s definition?

UNHCR uppger att 75 procent av de flyende är vuxna män från Afrika och Mellanöstern.

I den pågående massiva mediekampanjen blandar man bort korten avseende skillnaden mellan verkliga flyktingar och ekonomiska sådana, samt migrantströmmarnas sammansättning och omfattning.

Den med analytisk begåvning kan konstatera att det förekommer för-sök från gammelmedia att förmå folk att sluta tänka själva.


I bland kan man inte bara tänka med hjärtat utan också med hjärnan.

Vad som inte nämnts i svenska medier men däremot i internationella ska vara att pappan till den 3-årige syriske pojken som drunknade var att han var på väg till Sverige för att få nya tänder.

Det är inte obekant att tillståndslösa får i princip gratis tand- och sjukvård samt mediciner (50 kronor).

"Den moraliska pornografin, som
Brendan O’Neill på brittiska The Spectator träffande kallar det senaste dygnets vältrande i ohämmad massinvandringspropaganda från politiskt korrekta medier, fortsätter även idag.

Nya skandalösa uppgifter om fallet med den treårige drunknade pojken publiceras i media i alla västländer utom Sverige.

Uppgifter gör gällande att fadern valde Sverige, trots att familjen hade fått en fristad i Turkiet, och anledningen ska ha varit att han ville ha fri tandvård i Sverige
", skriver Avpixlat.

avpixlat.info/2015/09/04/detaljer-om-fallet-aylan-svenska-medier-undanhaller/#more-154071

Den verkliga orsaken till Alans död.

www.youtube.com/watch?v=Xn1KUL0I-A0

Jämför inte med Balkaninvandringen, skriver Ivar Arpi på SvD Ledare.

"Antalet utanförskapsområden har ökat från tre stycken 1990 till 156 år 2006 och till 186 för 2012, vilket ekonomen Tino Sanandaji visade i en rapport för tankesmedjan Den Nya Välfärden förra året.

Det säger en del om möjligheterna för nyanlända att komma i arbete, gå ut skolan med gymnasiekompetens och att ens träffa inrikesfödda och prata svenska
".


www.svd.se/jamfor-inte-med-balkaninvandringen/av/ivar-arpiChefredaktören

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30


© Politico.se