användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 19 mars 2010 10:38

Omöjligt att spara i Sverige säger LO. Varför?

När barnbidraget betalas ut i dag kommer det som en räddning för många familjer med små marginaler. Det är pengar som gör att man klarar matinköpen den sista veckan innan lönen kommer.
 
I spåren av finanskrisen har många av LO-förbundens medlemmar fått det allt tuffare och har ingen möjlighet att lägga undan pengar för oförutsedda utgifter.

LO har i en rad rapporter visat hur klyftorna ökar i Sverige. 2002-2007 fördubblades andelen fattiga bland sjuka och arbetslösa. Under samma period ökade den rikaste tiondelen av befolkningen sin realinkomst med hela 88 procent.

Men de ekonomiska klyftorna började öka långt tidigare. Efter att Sverige under en period av femtio år gått mot en allt större inkomstutjämning vände utvecklingen i början av 1980-talet. Sedan dess har inkomstskillnaderna ökat.

Nya siffror från Statistiska centralbyrån visar att nästan var fjärde arbetare inte klarar att betala en oväntad utgift på 8 000 kronor inom en månad utan att låna eller be om hjälp. Bland högre tjänstemän klarar 95 procent av att betala en sådan oförutsedd utgift. Möjligheten att spara är alltså en klassfråga.

Det har skett cyniska försämringar av sjukförsäkringen där sjuka människor kastas ut från rätten till ersättning. Människor som är allvarligt sjuka, ofta utslitna av en dålig arbetsmiljö, blir utan ekonomisk trygghet. Till detta kommer regeringens handfallenhet inför den skenande arbetslösheten.

Heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet, krav som LO-förbunden driver i årets avtalsrörelse.

Anledningen till att det blivit på det här viset är för det första att kapitalinkomsterna har ökat kraftigt, framför allt bland de allra rikaste. Den andra orsaken är ökade ekonomiska skillnader mellan de som arbetar och de som är arbetslösa eller sjuka.

Delvis handlar detta om att trygghetssystemen inte följer löneutvecklingen, men det beror också på att dessa försämrats och att skatterna har sänkts, mest för de som redan tjänar bäst.

I LO:s mätning av inkomstklyftorna, som sträcker sig fram till 2007, finns det första året med regeringens jobbskatteavdrag med. Sedan dess har utvecklingen förstärkts genom ytterligare skattesänkningar som främst gynnat höginkomsttagare.

Genom sin politik lägger Fredrik Reinfeldt över ansvaret för krisen på enskilda individer. I dag kan man inte lita på att få hjälp och stöd av samhället om man drabbas av sjukdom eller arbetslöshet.

A-kassan och sjukförsäkringen levererar inte längre den trygghet de ska göraoch det tvingar människor att själva bygga upp en egen buffert, och det är en grym ironi att de som behöver det mest har så små möjligheter att spara. Detta är inte värdigt ett välfärdssamhälle, skriver Wanja Lundby-Wedin bland annat i Aftonbladet.  


Redaktionens kommentarer

Det är många som reagerar starkt när vi talar om fattigdomen i Sverige, fattigdom är ingenting som passar in i välfärdslandet och så länge inte någon svälter ihjäl är vi inte fattiga menar kritikerna. Annat var det i början av förra seklet, då fanns det ”riktig fattigdom" i det här landet.

Många politiker har också den inställningen, de vill nämligen inte se eländet och verkligheten. Vissa har det sämre ställt påpekar de gärna, men att de skulle vara fattiga vore ett direkt misslyckande för politiken och demokratin och därför talar aldrig någon politiker om de fattiga människorna.

Detta gäller oavsett vem som har makten men vem har då ansvaret för att det blivit så här?.

Människorna får det inte bättre genom fler bidrag utan genom incitament att arbeta och få behålla mer av sin lön i fickan. En person med en inkomst på runt 15 000 kronor i månaden får behålla en hel månadslön mer för eget bruk på ett år, cirka 12 000 kronor för oförutsedda utgifter.

Detta vill Socialdemokraterna och deras samarbetspartier ändra på om de vinner riksdagsvalet om ett halvår. 

Socialdemokraterna och indirekt även LO har varit med och styrt löneutvecklingen i det här landet i decennier och vill styra oss alla, lön och skatt är bara en del av styrmedlen. De vill tvinga människor att gå med mössan i hand för att få tillbaka en del av sina egna intjänade slantar när de inte kan försörja sig.

Sverige har numera världens högsta skatt och man kan undra varför? Vi skänker runt 30-35 miljarder till andra länder i världen i form av bistånd, mest av alla länder. Utanförskapet som har sin grund i en havererad migrationspolitik kostade skattebetalarna 50 miljarder år 2006 (1,5-2 % av BNP), i dag förmodligen mer.

Sverige är det land inom EU, efter Nederländerna, som betalar mest till unionen i förhållande till antalet medborgare och har blivit en mjölkko samtidgt som Lundby-Wedin talar om svensk fattigdom.
 
År 2008 betalade Sverige netto 20,5 miljarder kronor (efter återflödet på 11,5 miljarder) till EU och Sverige betalade också 430 miljoner för en så kallat Storbritannien-reduktion som de förhandlat sig till.

En tvåbarnsfamilj i Sverige betalade 6 400 kronor netto till EU, vilket är en ökning med 47 procent från året innan. Detta är siffror man inte gärna talar högt om, men som synes finns det pengar men inte till folket.

Visst ska också Sverige vara med och bidra till fattigdomen i världen men inte på bekostnad av sina egna medborgare och vi behöver definitivt inte vara världsmästare.

I dag noteras i medier att många svenskar har det så knapert att de inte kommer att klara av att betala kommande elräkningar som beräknats stiga med 60 procent.

Socialdemokraterna har fört svenska folket bakom ljuset i många år och av en normallön går 80 procent i olika transfereringar till staten i form av skatt, arbetsgivaravgifter, löneskatt, moms, fastighetsskatt och ytterligare skatt på pensionskapitalet för att nämna något.

När en stor del av svenska folket inte har 8 000 kronor i buffert för oförutsedda utgifter skyller Wanja Lundby-Wedin detta på den sittande regeringen och vill öka bidragen och ta från dem som har lite mer.

Det är inte underligt att alla som är beroende av bidrag inte vågar rösta annat än på Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet. Socialdemokraternas strategi har fungerat perfekt och man undrar när svenska folket ska vakna och tänka efter.

Vart går mina pengar? Varför får inte jag själv avgöra vart mina intjänade pengar skall användas till och inte politikerna. Visst ska vi betala skatt men varför mest i världen (Sverige passerade Danmark år 2010).

Vi har långt ifrån den bästa välfärden viket många verkar tro. Låt Frankrike och Spanien föregå med gott exempel, där lägger man ihop hela familjens inkomster och delar sedan inkomsten med antalet familjemedlemmar och  betalar skatt därefter. Då behövs inga flerbarnstillägg, barnbidrag med mera. Men då kan man inte styra oss.


Det finns också anledning att se över sitt eget köpbeteende och inse att man inte kan köpa allt man vill ha på avbetalning till höga räntor utan göra som man gjorde förr, spara och sedan köpa kontant.

Tyvärr handlar det om ordet tillväxt, som skapar nya jobb och räddar välfärden men det kan inte ske genom att höja skatten utan förbättra villkoren för löntagare och företagare genom att de får behålla mer av sin lön. Vi kommer snart att "tillväxta" oss till döds. 

Det är också hög tid för våra politiker,Wanja Lundby-Wedin inberäknat, att bryta upp era guldkantade avtal, därefter kan man kanske få tillbaka förtroendet för dessa.
 
I går kunde man läsa hur riksdagsledamöter åker jorden runt på skattebetalarnas bekostnad på olika jippon. Nämnas kan Maria Wetterstrand som på klimatmötet i Köpenhamn brände 38 000 som skattebetalarna fick punga ut med. Här har man garderat sig med buffertar.

Detta inger inget förtroende och Wanja Lundby-Wedin ska sluta upp med att kasta sten när hon sitter i glashus.    

Wanja Lundby-Wedin och hennes kamrater har tagit och vill ta ifrån folk deras pengar genom att höja skatten på en massa saker. Tänk om, tänk rätt. Sänk skatten så kan låg- och medelinkomsttagare starta ett eget sparande.

Sluta attackera rikedom och ta itu med fattigdomen Wanja Lundby-Wedin.

På artikelbilden ser man Wanja Lundby-Wedin från politikerfestivalen i Almedalen 2006, med en axelväska från Louis Vuitton för runt 25 000 kronor.

Enligt pressekreteraren Joakim Jakobsson är Wanjas Louis Vuitton-väska en kopia, men Louis Vuitton-butiken och en fristående bedömare menar att den är äkta. 

Sverige är landet med världens högsta skatter och trots det deklarerar de rödgröna att de ska gå till val på höjda skatter. Hur mycket de ska höja skatten med och vad de ska använda de höjda skatterna till ska de berätta om senare.

Tillsammans gör de bedömningen att Sverige inte är ett land likt något annat land i världen och det kan man instämma i.

Det finns nog inget annat land i världen där man kan planera att gå till val på att höja skatterna och extra märkligt blir det när skatterna redan är de högsta i världen.

Alliansregeringen har påbörjat den rätta vägen, vägen att sakta men säkert återföra pengarna till dem de tillhör, medborgarna.

Människorna i vårt land som idag ger mer än vad de själva får till staten är heltt orimligt. Skattetrycket måste fortsätta sänkas och det handlar om frihet. Människors frihet att själva få bestämma över sitt liv och sina pengar.

Sverige måste bli ett land där det lönar sig att arbeta och där man kan leva på sin lön. Resan dit har påbörjats och ska den fullföljas finns det bara ett politiskt alternativ.
 
DSB den 19 mars 2010

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

Svara

dan 2010-03-25 15:23

Moderaterna svarar LO med anledning av Wanja Lundby-Wedins artikel om att många som arbetar i Sverige har alltför små marginaler och inte möjlighet att sätta undan 8 000 kronor för oförutsedda utgifter.

Läs artikeln på politico.se under kategorin regering.

DSB den 25 mars 2010
  • Artiklar

  • Kommentarer© Politico.se