användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 25 september 2015 09:38

Riksdagsdebatt om flyktingkrisen

I dag hålls en särskild riksdagsdebatt om flyktingkrisen.

Statsminister Stefan Löfven (S) vill ha en beredskap för "extraordi-nära insatser" med anledning av att antalet asylsökande i Sverige stigit betydligt de senaste dagarna.

Avseende hur stor ökningen av asylsökande är hänvisar han till Mig-rationsverket.

Åtgärderna som ska vidtas kan bland annat handla om att samordna med Migrationsverket, Myndigheten för samhällsskydd och bered-skap (MSB) och kommunerna så att fler boenden tas fram.

Folk måste få tak över huvuden och barnen börja skolan, säger Löfven.

Fokus kommer bland annat att ligga på utökade gränskontroller, fler lagliga vägar för flyktingar att komma till Sverige utan att vänta in ett beslut från EU.
 
Men också att ta bort 18-årsgränsen för föräldrar som vill att barn ska komma hit, att ge ensamkommande flyktingbarn bättre rättsliga möjligheter att exempelvis ta hit syskon.
 
Återinföra den så kallade sista länken-bestämmelsen som togs bort 1996 och som innebär att exempelvis en gammal förälder som är en-sam kvar i hemlandet kan återförenas med barn i Sverige.
 
Modraterna (M) och Folkpartiet (FP) har diskuterat förslag som för-svårar anhöriginvandringen genom att ställa högre försörjningskrav på den som vill ta hit en anhörig. 

Migrationsverket kommer snart med en ny prognos över asylsökande till Sverige och det kan inte uteslutas att den hamnar på 100 000 individer.

Bland dem över 12 000 så kallade ensamkommande barn, med råge flest i EU.

Redan i dag kommer det omkring 1 000 asylsökande om dagen och flyktingströmmen till Europa ser inte ut att avta.

Ett kontroversiellt ämne är vad detta inflöde kommer att kosta sam-hället i form av ersättningar för bostad, skola, vård och annan väl-färd.

Statens kostnader estimeras till omkring 170 miljarder kronor över mandatperioden, en summa som troligen hamnar på 200 miljarder.

För dem som får uppehållstillstånd tillkommer kommunens kostnader som kommer att uppgå till lika mycket, förmodligen mer.

Redan innan flyktingkrisen nämndes summor på 100 miljarder kro-nor årligen för flyktingar.

När man talar om kostnader är det viktigt att nämna tidsperioder, beroende på om de nyanlända får jobb och kan försörja sig själva eller blir beroende av försörjningsstöd och hur länge.

Många av dem som kommer från MENA-länder och krigsområden har ett betydligt större behov av avancerad tand- och sjukvård.

När Löfven talar om att man måste ha tak över huvudet kan man fråga sig vad han tänker göra för de närmare 300 000 unga svenskar som inte har någon egen bostad?

Aktuell debatt om den akuta flyktingkrisen kl. 13.30.25 september 2015

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30


© Politico.se