användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 25 september 2015 13:54

Avgör Löfven flyktingsolidaritetens nivå?

När man lyssnar på statsminister Stefan Löfven (S) får man uppfatt-ningen att det är regeringen som avgör nivån på EU:s flykting- och migrationsinvandring.

I hans retorik framgår också att han negligerat använder sig av det tabubelagda ordet volymer,varför vill han annars ha ett tvingande kvotsystem i EU och hemma.

Många undrar säkert varför Sverige ska ha ambitionen att vara bäst i dessa sammanhang, mottagning av flyktingar med skyddsbehov och ekonomiska sådana?

Man får gå tillbaka till när Alliansen underlättade för människor från fattiga länder att få ett jobb och bättre liv i Sverige genom föränd-ringar i reglerna för arbetskraftsinvandring.

Slutsatsen är att invandringspolitiken är avskaffad och har blivit en del av biståndspolitiken.

"Sveriges kommuner och övriga EU-länder ska tvingas att ta emot fler asylsökande, i Sverige kommer det att ske med tvångslag".

Sverige ligger i en helt annan klass än övriga EU-länder avseende mottagning av asylsökande och flyktingar, fyra gånger fler per capita än exempelvis Tyskland.

Då ska vi betänka att det är Sverige, Tyskland, Nederländerna och Österrike som tar emot flest asylsökande i EU.

Avseende så kallade ensamkommande flyktingbarn tar Sverige med råge emot flest i hela EU, i år ligger prognosen på 12 000 individer eller mer.

I dag söker 1 000 personer per dag asyl i Sverige och om dessa siff-ror fortsätter eller eskalerar kommer omkring 300 000 personer per år att söka sig till landet.

Till detta ska också läggas så kallade anhöriginvandrare, främst för dem som fått permanent uppehållstillstånd (PUT).

Sverige är det enda landet i EU som ger permanent uppehållstill-stånd till exempelvis syrier och statslösa och därmed automatisk rätt att förenas med sina anhöriga här.

En procent av dem som tar hit sina anhöriga kan själva försörja dem, för övriga skickas notan till skattebetalarna.

Det kan inte uteslutas att det är Sveriges generösa flyktingpolitik som är en stor bakomliggande orsak till det flyktingkaos vi nu ser.
 
Det handlar om signalpolitik som för tankarna till Fredrik Reinfeldts tal i Almedalen - "Tack för att ni valde Sverige".

Sverige kan inte ha en generösare flyktingpolitik än andra EU-länder eftersom vi då får en snedfördelning vid val av land.

"Drömmen om Sverige, alla vill till Sverige"!

Nu vill regeringen tidigare lägga lagen som tvingar kommuner att ta emot flyktingar och målet är att den ska träda i kraft snarast.

Migrationsminister Morgan Johansson (S) vill ha en snabb behandling av lagförslaget.

Det handlar framför allt om att få fram boenden till asylsökande och därför uppmanar regeringen kommunerna redan nu att ställa platser till förfogande.

I dag finns mer än 10 000 personer, som fått uppehållstillstånd, kvar på asylboenden eftersom det inte fått någon kommunplacering. 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) är försiktigt positivt till regeringens förslag att kommunerna ska tvingas ta emot flyktingar, men man vill tidsbegränsa en eventuell lag.

I ett remissvar skriver SKL att dagens flyktingsituation kan motivera lagstiftning, men man vill se en överenskommelse om ersättningssy-stemet mellan regeringen och SKL innan en eventuell lag kan träda i kraft.

Förutom tidsbegränsning vill SKL att kommunerna får full ekonomisk ersättning och att deras totala mottagande räknas in när anvisning sker.

Man går i princip med på att avskaffa det kommunala självstyret och varför ska man i så fall rösta i kommunalval? 

Är det med hot och tvångslagstiftning som Sverige nu ska styras?

Det kan behövas om Sverige ska rusta sig för att ta emot 2 miljoner syrier som finns i Turkiet.

Fredrik Reinfeldts "öppna era hjärtans politik" blev hans fall i valet och nu är frågan om Löfvens "öppna era hjärtan" går hem?

Frågan är vilken välfärd det är som måste skjutas på framtiden för att kunna ta emot den nya folkvandringen?

Man kan ha vilken uppfattning man vill i detta avseende men nog är det anmärkningsvärt att man flyr 400 mil från Mellan Östern för att söka skydd i lilla Sverige.

Den svenska åsiktskorridoren förbjuder svenskarna att uttala sig om dessa gäster i termer som ekonomiska flyktingar som bara vill ha ett bekvämt liv på de svenska skattebetalarnas bekostnad.

Läget med bostäder för asylsökande är så prekärt att Kriminalvården och Försvarsmakten kontaktats för att se om de kan bo i tomma fängelser eller liknande.

"Vi har en löpande dialog med Kriminalvården för att sondera hur många boendeplatser de kan bistå med och Migrationsverket har också tagit kontakt med Försvarsmakten".

Vilka moraliska plikter har Sverige?

"Stater som bekänner sig till mänskliga rättigheter kan inte ignorera behoven hos nödställda utanför deras gränser.

Men de kan heller inte bortse från att deras existensberättigande handlar om att skydda de egna medborgarnas rättigheter, inte att lösa globala problem",
skriver professor Per Bauhn på SvD Debatt.

www.svd.se/vilka-ar-sveriges-skyldigheter_4188103

"Sverigedemokraternas (SD) framgångar är inte en följd av att det pratats för mycket om invandringsproblematiken utan för lite.

Det var inte rasism, även om sådan säkert också förekommer, som fick 800 000 svenskar att lägga sin röst på SD i höstens val.

Utan av en oro för att den egna välfärden kan komma att trängas undan av kostnaden för den generösa invandringspolitiken".

Politik ska bemötas i ekonomiska termer.

"Väljarna vill veta vad politiken kostar, inte bara vad den ger med-borgarna, de är förmodligen också intresserade av att få en redogö-relse för hur kostnaderna ska minskas om de anses för höga.

Till sist men inte minst, vem ska betala notan", skriver Ann-Marie Pålsson, docent i nationalekonomi och tidigare riksdagsledamot (M).

www.sydsvenskan.se/ingen-sektion/valjarna-vill-veta-vad-politiken-kostar/Chefredaktören

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30


© Politico.se