användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 04 oktober 2015 07:37

Nordiskt möte präglat av politisk korrekthet

På pressträffen vid toppmötet i Danmark fokuserades på utveckling-en i Syrien och europeiska lösningar för att lösa flyktingkrisen.
 
"Det är helt avgörande att lösa konflikten i Syrien, det finns nu en stark signal från USA, Ryssland, Iran, Saudiarabien och andra länd-er i närområdet att ta situtionen i Syrien på allvar.

Det är också en signal till världssamfundet om behovet av ökat bi-stånd", sade Danmarks statsminister Lars Lökke Rasmussen i Mari-enborg. 

Sveriges statsminister Stefan Löfven prisade det nordiska samarbe-tet nu när det råder oklarhet och oenighet om hur migranttrafiken ska hanteras i Europa.

"Det är otroligt viktigt att vi har dessa regelbundna träffar i Norden, det finns något starkt i våra gemensamma värderingar, även om vi ibland tycker olika".

På dagordningen stod förutom flyktingkrisen, det ekonomiska läget i Europa samt det kommande klimattoppmötet i Paris samt säkerhets- och försvarspolitiska frågor i Norden.

När Stefan Löfven fick frågan om vi kommer att klara av den eskale-rande migrantströmmen till Sverige blev svaret nej med en hänvis-ning till EU och kvotsystemet.

Sverige och dess signalpolitik bär ett tungt ansvar för den folkvand-ring av migranter och flyktingar som nu väller in över Europa.
 
Sverige måste anpassa sina regler till andra EU-länders och inte be-driva en generös flyktingpolitik med all inclusive som mest påminner om biståndspolitik.

När det som i september kommer över 24 000 asylsökande på en enda månad, eller 1 000 om dagen, som ska ha tak över huvud och försörjning, då prövas den svenska generösiteten.

Den förre statsministern Fredrik Reinfeldt (M) genomförde en extrem flyktingpolitik tillsammans med Miljöpartiet (MP) för att visa hur mycket han hatade Sverigedemokraterna (SD).

Stefans Löfvens har sin bakgrund i hans resa som barnhems- till fosterbarn, fackordförande och statsminister, en resa med partibok-ens hjälp.

Den som lyssnar på Löfven inser snart att han inte är den vassaste kniven i lådan. 

Intressant i sammanhanget är att det förhatliga ordet volymer nu fått en betydelse annars skulle ju Löfven inte behöva ett kvotsystem.

Tidigare har det hetat att bara himlen är gränsen för den svenska invandringsnivån.

Nu närmar vi oss en situation där vi måste ta till extraordinära in-satser, sade migrationsminister Morgan Johansson (S) och Migrati-onsverkets generaldirektör Anders Danielsson talar om vägs ände.

Nu ska förtätning på befintliga asylboenden, tomma fängelser, gym-nastiksalar och modulbostäder bli lösningen på volymerna.

10 000 personer som redan fått uppehållstillstånd har ännu inte fått någon kommunplacering och ska nu med tvång och lagstiftning ut i kommunerna.

En berättigad fråga i sammanhanget är vilken lagstiftning det är som ska ge de omkring 290 000 unga bostadslösa svenskar en egen lägenhet?

Det behövs mycket, mycket mer, det kommer att bli en svår höst, men vi kan klara det här som land, sade Morgan Johansson.

Stefan Löfven riktar i en intervju i DN skarp kritik mot privata bolag som skor sig på flyktingkrisen, han är besviken på företagens höga hyror för boenden.

Budskapet är.

"Tänk efter, vi ska göra detta tillsammans i Sverige och är det bästa sättet då att ta ut 60 000 kronor i månaden i hyra för en läg-enhet", undrar Löfven.

Han uppmanar dem som tar ut så stora summor att "fundera på om det känns bra när de ser sig själva i spegeln".

En berättigad fråga är om Löfven hört talas om marknadsekonomi, efterfrågan och utbud?

När vi hjälps åt klarar vi mycket.

Det tog tid för statsministern att bryta tystnaden om invandring, han är ingen ­politiker som snabbt växlar spår.

- Jag tänker inte hålla på och vela utifrån opinionssiffror utan nu kör vi den ­politiken, säger han.

www.dn.se/nyheter/politik/nar-vi-hjalps-at-klarar-vi-mycket/

Facit över Stefan Löfvens massinvandringspolitik de senaste 8 må-naderna visar att 27 461 personer gällde familjeanknytning och 13 160 arbetskraftsinvandrare.

Av asylfallen på 21 996 omfattades endast 8 031 flyktingar av flyk-tingkonventionen samt 1 331 så kallade kvotflyktingar.

89 procent av dem som beviljades uppehållstillstånd fick det på and-ra grunder än som flyktingar enligt FN-konventionen.

Merparten med asylskäl har tagits emot som skyddsbehövande enligt vår egen generösa lagstiftning (ekonomiska flyktingar).

Ökningen av asylsökande hittills under 2015 hänför sig inte till Syrien utan till Afghanistan (210 procent), Irak (44), Albanien (58), Kosovo (108), Ukraina (51), Etiopien (149) och Mongoliet (38).
 
Självklart vill många människor i världen söka sig ett bättre liv men det ska inte ske på bekostnad av ett Sverige som är på väg mot vägs ände.


"
De senaste månaderna har flyktingkrisen eskalerat.

Ju fler syriska flyktingar vi vill ta emot, desto mer angeläget blir det att skärpa övrig invandringspolitik för att skapa utrymme för perso-ner med verkliga flyktingskäl", skriver DN:s före detta chefredaktor Hans Bergström.

"Den nordiska välfärdsmodellen förutsätter ett samband mellan arbe-te och förmåner samt ett förtroendekitt mellan medborgare och stat; båda är under upplösning.

Samhällsstressen från de volymer vi nu talar om är betydande, på statskassan, på kommunerna, på skolan, på sjukvården, på samman-hållningen, på politiken", skriver Bergström.


"En stat som låter människor välla in över dess gränser, utan kon-troll, har upphört att existera som stat.

Schengensamarbetet, med avskaffad passkontroll, förutsätter en stark kontroll av områdets yttre gräns.

Utan en sådan kontroll tvingas länder upphäva Schengenregimen, så sker nu", skriver Richard Swartz på DN Kolumn 12/09 2015.

www.di.se/#!/artiklar/2015/9/28/debatt-lofven-maste-halla-sitt-ord/

En av många röster om flyktingsituationen.

"Tre kvm per person, har vi inte passerat gränsen för dårskap i den här frågan så lär vi nog aldrig göra det", säger Stefan Kemle som företräder Moderaterna (M) i Valdermarsviks kommun.

www.nt.se/bloggar/stefan-kemle-m/infor-granskontroller-aven-i-sverige/?blog=6158044&entry=12092894

Trelleborgs kommun vill med detta brev uppmärksamma den mycket ansträngda situation vi befinner oss i.

trelleborg.se/files/Centralt/Filer/Nyhetsfiler/Brev/Migrationsverket-20151001.pdf

"Det som pågår i Sverige idag är en aldrig beprövad linje som ingen västvärld någonsin varit i närheten av", konstaterar nationalekonom-en Tino Sanandaji.
 
"Regeringen och SVT ger oärligt sken av att krisen är temporär, hanterbart och orsakad av kriget i Syrien, flyktingkaoset har en mycket enklare förklaring.

Sverige har genom gradvis avvecklat gränsskydd och generösa asylregler rört sig mot fri invandring.
 
Det finns med rådande praxis tiotals miljoner i länder som Syrien, Afghanistan, Eritrea, Somalia och Irak med asylskäl i Sverige som för första gången lätt tar sig över gränserna, vilket de också gör.

Om den mot förmodan skulle fullföljas kommer de med invandrar-ursprung bli majoritet inom ca 10-15 år.

Oavsett om man tycker att det är bra eller dåligt är det ett fascine-rande historiskt experiment som vi observerar i realtid".

Chefredaktören

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30


© Politico.se