användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 16 april 2009 22:19
Stadsbiblioteket med Delphinium

Stadsbiblioteket med Delphinium

Källa: approximationer.se

Nya stadsbiblioteket blir för dyrt

Hanna Broberg (m), ordförande i Norrmalms stadsdelsnämnd anser att projektet bör omprövas helt och hållet. Enligt det vinnande arkitektförslaget ska de tre annexhusen rivas och ersättas av en stor glaskoloss. Enligt en ny kostnadskalkyl kommer bygget att kosta 1,6 miljarder kronor en fördubbling av de 795 miljoner som estimerades när kommunfullmäktige fattade beslut år 2006. Ett nytt förslag är att integrera stadsbiblioteket i den omvandling som pågår på Odenplan med bygget av Citybanan. Bygger man ut läkarhuset skulle detta kunna rymma en del av stadsbibliotekets ökade behov.


Annexen, Internationella Biblioteket, Svenska Barnboksinstitutet samt det tredje annexet mot Coop som Madeleine Sjöstedt vill riva.


Stadsbiblioteket med Spelbomskans Torg samt Internationella Biblioteket till höger om torget.

Kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt (fp) är förvånad och menar att man har enats om att riva annexen och bygga nytt och anser att lågkonjunkturen gör att det blir viktigare än någonsin att komma i gång med bygget. Hon anser att stadsbiblioteket behöver vissa ytor för sin fortsatta verksamhet och då måste en tillbyggnad ske. Hon menar också att Stockholm inte kan arrangera en stor arkitekttävling utan att genomföra den vilket skulle vara genant. Det handlar således om prestige till ett värde av 1 600 miljoner. Frågan är nu vad som är viktigast Madeleine Sjöstedts presigeförlust eller att anpassa kostymen efter det rådande finansiella läget som Hanna Broberg pläderar för.  

Artikelbilden visar förslaget Delphinium av den tyske arkitekten Heike Hanada som blev det vinnande objektet.

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

Svara

dan 2009-04-21 22:42

Äntligen en politiker som vågar stå upp när finansieringen skenar i väg. Det känns betryggande när Hanna Broberg säger att hon står ut med en prestigeförlust i stället för att spräcka budgeten helt och hållet. Att samordna med den stora ombyggnaden på Odenplan låter också vettigt. Bra ställningstagande tycker "Vasastadsbo" sen mycket lång tid tillbaka.CB

Svara

dan 2009-04-21 22:49

Något positivt med lågkonjunkturen. Härligt, nu nbörjar det låta som om vi kan få behålla vårt vackra Stadsbibliotek i sin ursprungliga form! Med en uppfräschad sockel med mer anpassad skyltflora för butikerna i gatuplanet kan det återigen bli en skönhet.

MI

Svara

dan 2009-04-21 23:05

När det gäller artikeln som uttrycker Hanna Brobergs tydliga avståndstagande till ombyggnad/utbyggnad/förvrängning av Stadsbiblioteket så vill jag uttrycka min starka sympati för hennes åsikter. Jag tycker att den föreslagna lösningen är direkt felaktig av flera anledningar.
Rationella skäl. De kostnader som nu redovisas är säkerligen endast en del av det som faktiskt kommer att vara verklighet den dan detta skulle vara genomfört. Vilka andra projekt har landat mot budget?
Utrymmen kan säkert skapas om alla nuvarande ytor inklusive den byggkropp som vätter mot Sveavägen inkluderas (butikerna kan ersättas av bibliotekscaféer), samt en försiktig inglasning mellan de befintliga byggnaderna. Naturligtvis kan en ombyggnad av Läkarhuset dessutom vara en kompletterande lösning.
Etiska/moraliska skäl. Man måste ha 100 procent respekt för den tanke som ligger bakom skapandet av originalet.
Upplevelseskäl. Ett arv som måste vårdas just för sin unika särart i sig och sin miljö, ett konstverk som den globala resenären besöker för att det är just det.  


LG

Svara

dan 2009-04-21 23:22

Såvitt jag har förstått så har analysen av ett nytt Stadsbibliotek brustit för att man inte har tagit med det nya Odenplan och Observatoriehöjdens möjligheter.
Nya Odenplan med pendeltågstation kommer att innebära att x-antal personer varje dag passerar förbi Stadsbiblioteket och därför behövs en huvudingång vid Spelbomskans Torg som därför behöver glasas in och fixas till. Från huvudingången behövs olika vägar mot gamla Stadsbiblioteket, mot lokaler i annexen och mot eventuella nya lokaler under Läkarhuset.
För ljuset behöver annexen glasas in så att ett mellanrum skapas.
En annan väg borde vara en trappa upp på Observatoriehöjden fram till Observatoriet för alla böcker inom det ämnesområdet i kombination med caféer, läsplatser och lekplatser runt om i det gröna på Observatoriehöjden.
Den nuvarande planen verkar vara att riva mycket av det gamla och ersätta det med en skrämmande ful koloss.
Ett nytt Sergels torgsmisslyckande? På grund av att det vore genant för Folkpartiet att ändra sig!


Henke 

Svara

dan 2009-04-22 10:47

Ett definitivt nej till Stadsbiblioteket, Hanna Broberg tänker rätt i den smärtsamma frågan. Låt det gamla biblioteket vara i fred tillsammans med de befintliga annexen.
Det vore ett alltför grovt intrång i området med den alldeles för stora och klumpiga kolossen som var ett smaklöst val av juryn.
Bygg nytt bibliotek i de nya bostadsområdena, boende där behöver också läsa. Ett bibliotek i närheten skulle underlätta läsandet för dem.
Se till att i samband med omformning av Odenplan (Citybanan) reservera en del av Läkarhuset för en läsesal. Garaget intill borde tas bort. Det skulle vara stor hjälp i den frågan.
Hjälp genom finansiering till Universitetet att fylla sina egna bibliotek med böcker som studerande behöver. Då skulle de inte komma till det enda närbelägna stadsbibliotek som finns och trängas med "vanliga" läsare.
Uppmuntra företagen att inreda egna bibliotek. Anställda kan då låna böcker från sina arbetsgivare. De kan även bjuda in författare och ha trevliga träff- och diskussionskvällar. En underbar avkoppling kommer många att uppleva. Det är jag övertygad om.P v.G 

Svara

dan 2009-04-28 22:02

"Härligt", "betryggande" och "på tiden att någon säger ifrån". Hanna Brobergs (m) utspel väcker sympatier hos Vasastadsborna, skriver Vi i Vasastan i Nr 17, 25 april 2009.

Varför så anspråkslös, förmodligen inte bara i Vasastan utan över hela Sverige och utomlands.

För ett par veckor sedan gick hon ut med ett utspel och propagerade för att satsningen på en biblioteksbyggnad intill Asplunds klassiska bibliotek bör avbrytas. Reaktionerna har inte låtit vänta på sig och förra veckans insändarsida svämmade över av kommentarer från Vasatadsbor som håller med.
Folk har väldigt mycket känslor och åsikter om sin närmiljö och nya byggnader säger Hanna Broberg. Hon har fått gensvar från andra politiker och arkitekter som tycker att detta är bra och har inte hört något negativt.
Det avgörande blir den ekonomiska utredning som staden nu gör och det måste klargöras hur den fördubblade kostnaden ska hanteras. Det är vi närboende som ska stå ut under byggtiden och som har den närmaste relationen till miljöerna ritade av Gunnar Asplund.

Oppositionsborgarrådet Roger Mogert (s) tycker att Hanna Broberg är ute och cyklar och argumenterar för att bygget ska tidigareläggas för att få till stånd fler arbetstillfällen.
Jag undrar vem det är som är ute och cyklar om inte Roger Mogert. Han är förmodligen grillad
Räkna med en aktion liknande den när almbråket var i centrala Stockholm och cityförstöraren Hjalmar Mehr fick ge sig till slut.


DSB den 28 april 2009
  • Artiklar

  • KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30


© Politico.se