användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 12 oktober 2015 16:45

Regeringen vädjar till företagen

Regeringen Löfven vädjar till företagen att öppna sina arbetsplatser för flyktingar.

- Vi skulle behöva att hela Sverige skramlar praktikplatser, sade ar-betsmarknadsminister Ylva Johansson (S) på regeringens konferens, "Sverige tillsammans", om hur alla flyktingar på sikt ska kunna inte-greras i samhället.

Inför konferensen har regeringen lanserat ett förslag om att företag som tar emot nyanlända under en treårsperiod ska få en "gräddfil" hos Arbetsförmedlingen.

I sitt tal nämnde Stefan Löfven (S) att det ska vara raka linjer till jobb och bostad.

Det finns ju redan i dag så kallade instegsjobb som innebär att före-tag som anställer en nyanländ i princip får hela kostnaden betald av staten.

En berättigad fråga är om det som Löfven nu föreslår är en ny vari-ant av instegsjobb?

Samtidigt har regeringen valt att göra det svårare för de företag som i dag har anställt unga genom en lägre arbetsgivaravgift.

Stefan Löfven stödjer sig på flera expertutlåtanden och hävdar att den sänkta arbetsgivaravgiften för unga, och som kostat flera miljar-der, inte varit framgångsrik.

Men vad är det som säger att ett liknande projekt för nyanlända skulle ge ett positivt utfall och hur påverkar detta den öppna kon-kurrensen?

Privata hyresvärda har redan tidigare utlovats bonusar om de ger ny-anlända förtur till bostäder.
 
Det kan inte uteslutas att regeringen därmed delar in människor i vi och dom, där svenskar som står långt från arbetsmarkanden eller befinner sig i utanförskap ska ställas längst bak i kön till jobb och bostad.

Det är inte obekant att omkring 290 000 unga svenskar saknar en egen bostad och tvingas flytta runt till olika andrahandsbostäder för att ha tak över huvudet.

Vad tänker regeringen göra för att lösa deras situation?

Regeringen eller Migrationsverket vet i nuläget i princip inte mycket om de människors nationalitet och identitet som kommit med den senaste tidens stora folkvandring.

Ylva Johansson talar ovan om alla flyktingar som kommit till Sveri-ge, men vad vet hon om de har skyddsbehov eller är ekonomiska flyktingar?

Eller förhåller det sig så att det redan är förutbestämt att alla får uppehållstillstånd oavsett nationalitet eller skäl.

Har den humanitära stormakten Sverige övergått till fri invandring?

I helgen sattes nytt flyktingrekord med 86 223 personer som sökt asyl hittills i år och därmed passerades den tidigare högsta nivån på 84 018 personer från Balkankriget 1992.

Men då har man inte räknat in de transitflyktingar som valt att initi-alt inte söka asyl i Sverige av olika skäl, tror att det är lättare att få uppehållstillstånd i Norge eller Finland.

Framöver kommer anhöriginvandrare till dem som fått permanent uppehållstillstånd, i år ligger prognosen på närmare 50 000 perso-ner. 

Migrationsverket har nu slut på sina platser för tillfälliga ankomstbo-enden och nu meddelar att de tillfälliga nödbostäderna runt om i landet kommer att behöva användas.

Sverige är ett land under belägring och allt vi har står på spel genom en regering som är handlingsförlamad.

Inklusive personer med aktivitetsstöd uppgick arbetslösheten till 7,8 procent av arbetskraften i september, jämfört med 7,7 procent föregående månad och 7,8 procent samma månad 2014.

Utvecklingen mot en tudelad arbetsmarknad blir allt tydligare, bland utrikes födda fortsätter antalet inskrivna arbetslösa att öka.

Vi ser också att personer som saknar gymnasiekompetens har en fortsatt kärv situation på arbetsmarknaden, enligt Arbetsförmed-lingen.
Chefredaktören

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30


© Politico.se