användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 13 oktober 2015 07:40

Asyl är bra för skyddsbehövande

Tysklands förbundskansler Angela Merkel säger till tidningen Bild att hon inte kan tänka sig att ta emot en flykting i sitt hem, trots att hon bjudit in så många.
 
Hon ser det som sin uppgift att hantera den här krisen så förnuftigt som möjligt, sade kanslern till tidningen.

Detta gäller förmodligen också alla de högutbildade godhetsapostlar som lämnat in sina gamla kläder till insamlingen vid Bahnhof och sedan begett sig till närmaste Gaststätte och skålar i champagne för att fira sin godhet. 

Men också befolkning i stort delar Merkels uppfattning som fått nog av så kallade ekonomiska flyktingar som vill snylta på andras väl-färd.

De har fått nog av skenbar godhet och multikulti, asyl är bra och rik-tigt men bara för verkliga asylbehövande.

Angela Merkel säger att hon inte stirrar sig blind på opinionsunder-sökningar, hon fokuserar på de frågor som hon som förbundskansler har till uppgift att lösa.

Varje år som kansler eller statsminister har sina egna utmaningar, men det finns också anledning att vara lyhörd för vad folket tycker och bakgrunden till sjunkande opinionssiffror.

Angela Merkel har blivit kraftigt kritiserad för sina förslag att lösa flyktingkrisen i landet, expropriering av bostäder och att spothallar och liknande upplåts åt migranter.

Hur förklarar hon det för barnen som inte längre kan utöva sin skol-sport i de utrymmen som nu upplåtits till otacksamma och illegala migranter.

Detta sker samtidigt som Merkel själv inte vill föregå med gott ex-empel.

"Även ert hus blir snart fullskitet fru Merkel och då får ni själv ta del av den kulturen och se vad det är för ett pack ni bjudit hit". 

Av kommentarsfälten framgår att man i Tyskland har lagt ribban betydligt högre för vad man får skriva i kommentarsfälten än i Sverige. 

Det var väl Fredrik Reinfeldt som sa att Sverige går på tvärs med Europa när han blev kritiserad för uppgörelsen med Miljöpartiet (MP) avseende invandringspolitiken.

Mer troligt är att detta skedde för att visa hur mycket han hatade Sverigedemokraterna (SD).

Det ska vara ordning och reda i flyktingmottagandet, säger Sveriges statsminister.

Under september kom enligt officiella uppgifter cirka 40 000 invand-rare till Sverige, men det var egentligen 80 000.

Hur kan 40 000 människor bara försvinna i tomma intet?, det är så långt från ordning och reda man kan komma.

Om man flyr för sitt liv söker man rimligen skydd i närmast fredliga land och inte i det som det är lättast att få asyl i och där bidragen är störst.
 
Sverige kan knappast vara det land som ligger närmast, däremot det land som urskiljningslöst ger uppehållstillstånd till i princip vem som helst, oavsett skäl.


I bland finns det anledning att undra hur statsminister Stefan Löfven egentligen tänker när han inte agerar när landet invaderas av 2 000 migranter dagligen, nära hälften av dem är transitmigranter.

Bara det att man tillåter människor som man inte känner till varken identitet eller nationalitet få korsa gränsen.

Ett land som inte längre kan försvara sina gränser har upphört som stat.

Hans enda lösning är tältläger, från ett flyktingläger i Mellan östern till ett annat i Sverige.

Detta kan vara en lösning på kort sikt, men vad händer sedan med bostad, jobb, skola och övrig välfärd och hur ska det finansieras?

I stället för att snabbt införa gränskontroll, något som är möjligt enligt regelverket i 30 dagar och som även Tyskland praktiserade när trycket var för stort, käbblar Löfven med oppositionen.

I stället för att ha permanenta uppehållstillstånd (PUT) för vissa, syrier, bör de ersättas med tillfälliga (TUT), något som Sverige är ensamt om i EU och som har en stor dragningskraft vid val av asyl-land.

PUT innebär att man har möjlighet att ta hit sin familj som anhörig-invandrare och i år är denna grupp prognostiserad till omkring 50 000 personer.

Enligt Migrationsverket kan så många som 150 000-180 000 kom-ma att söka asyl i Sverige i år, av dem mer än 12 000 så kallade ensamkommande, med råge flest i hela EU för den senaste gruppen.

Det måste ju finnas en anledning till att de flesta migranter ropar - Sverige, Sverige.

Det ska tilläggas att de migranter som kommer från Turkiet hade skydd där, men de ekonomiska förutsättningarna där var annorlunda än Sverige med livslång all inclusive.

Det finns bara en förklaring till regeringens agerande, den svenska invandringspolitiken har upphört att gälla och blivit en del av bi-ståndspolitiken.

Det innebär att Sverige ska vara en humanitär stormakt och hjälpa människor i utsatta länder att få ett bättre liv i Serige, inte sällan på bekostnad av dem som redan befinner sig i utanförskap.

De som ännu inte har reagerat på denna politik har själva ännu inte berörts, men när så sker börjar de skrika.

Men det kan finnas en ytterligare dimension av detta som går ut på att Sverige utsetts till en experimentverkstad för hur en global för-delning av migranter kan komma att utvecklas framöver. 

Inte bara flyktingar med skyddsbehov utan också ekonomiska- och miljöflyktingar.

Ordföranden för tyska polisfacket Rainer Wendt om flyktingsituati-onen, så skulle ingen ansvarig i Sverige våga yttra sig.

www.focus.de/politik/deutschland/das-hat-man-bereits-in-hamburg-gesehen-dpolg-chef-wendt-warnt-kaempfe-zwischen-fluechtlingen-koennten-sich-auf-die-strasse-verlagern_id_4987746.html
.
Chefredaktören

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30


© Politico.se