användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 22 mars 2010 08:48

Källa: Bertil Ericson/Scanpix

Konkurrensen på högskolan snedvriden

Universitet och högskolor klassificerar samma kurs på olika sätt och därmed får de mer statliga pengar än andra och de konkurrerar inte heller om studenterna på samma villkor.

Detta förhållande får hård kritik av Riksrevisionen, som lägger ansvaret på regeringen och Högskoleverket.

Riksrevisionen har granskat systemet för hur staten ska fördela resurserna till den högre utbildningen, ett system från 1993. Bland annat konstaterar utredarna att klassificeringen av kurser i medie- och kommunikationsvetenskap spretar åt flera håll.

Visserligen anser de flesta högskolor att dessa kurser ingår i det samhällsvetenskapliga området, som ger lägst statlig ersättning. Men några skolor har klassat medie- och kommunikationskurser som teknisk utbildning och flera som medie- och designutbildning och får därmed betydligt mer statliga pengar.

Riksrevisionen fastslår att det inte är "i enlighet med riksdagens intentioner att lärosätena kan förändra de ekonomiska möjligheterna att ge specifika kurser genom att klassificera kurser till utbildningsområden med högre ersättning".

Därför vill revisorerna att regeringen gör en översyn av hela systemet med hur högskolekurser ska klassificeras. De rekommenderar också Högskoleverket att utveckla sin uppföljning som hittills inte anses ha varit ändamålsenlig.DSB den 22 mars 2010

Kommentera artikel

 
 

KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30© Politico.se