användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 15 oktober 2015 08:19

Migrationsverket skyller på EU

Trycket på Sverige att ta emot flyktingar kommer knappast att avta den närmaste tiden, sade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson i SVT Aktuellt.

Om inte fler EU-länder tar sitt ansvar och ökar sitt mottagande ser han ett scenario där det kommer 150 000 migranter sammantaget under 2015.

Samtidigt fokuserar migrationsminister Morgan Johansson (S) på flera åtgärder som genomförs för att ta hand om migrantströmmen.

Det handlar om anvisningslagen som tvingar kommuner att ta emot migranter och en ny boendeform, stödboende.

Med hot och tvångslagar ska regeringens ansvarslösa politik gen-omföras.

Det är anmärkningsvärt att en generaldirektör och en minister ännu inte har förstått att det är Sveriges generösa regler som ligger ba-kom migrantströmmen till landet.

De lockrop som Sverige och Migrationsverket skickat ut till världen ligger bakom den senaste tidens flyktingkaos i Europa och den situa-tion landet står inför nu.

Vem kommer inte ihåg Fredrik Reinfeldts (M) ord när han äntrade scenen i Almedalen - Tack för att ni valde Sverige.

Är det en tillfällighet att man reser 350 mil genom hela Europa för att söka asyl i just Sverige, skydd söker man i närmaste säkra land.

Sverige är det enda landet i EU som ger permanenta uppehållstill-stånd (PUT) till vissa grupper och i princip de flesta av dem som kommer nu omfattas av PUT.

PUT innebär också att de har rätt att ta hit sin familj som så kallade anhöriginvandrare med all inclusive på skattebetalarnas bekostnad.

Denna grupp prognostiseras till omkring 50 000 personer som ska ta del av bostad, jobb, skola, sjukvård och annan välfärd.

Det talas i parti och minut om kommuner och skolor som inte tar emot, vi är inte snabba nog att utveckla nya lösningar och att det ska blandas, utan att reflektera över att det måste finnas förutsätt-ningar att ta emot alla.

Om bara några år kommer Sveriges befolkning ökat med 500 000 in-vånare och landet står inför mycket stora utmaningar.

Det viktigaste just nu är att finna tak över huvudet på dem som kom-mer hit, kraftsamla och mobilisera

Var tredje migrant som kommer till Sverige är traumatiserad efter att ha upplevt krig och annat våld och i detta avseende saknas det resurser.

Överlag har de som nu kommer hit ett större behov av tand- och sjuk-vård samt mediciner något som kommer att anstränga den svenska ekonomin.

Det finns risk för att regeringen glömmer bort de 290 000 unga svens-kar som redan i dag saknar en egen bostad.

Ska alla de lämna landet för att få ett bättre liv med tak över huvu-det och ett riktigt jobb?Chefredaktören

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30


© Politico.se