användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 21 oktober 2015 07:44

Nya flyktingsamtal på torsdag

Samtalen mellan regeringen och riksdagspartierna, utom Sverigede-mokraterna (SD), för att finna en bred överenskommelse om mottag-ande och etablering av asylsökande fortsätter, efter att ha pågått sedan i fredags.

- Vi har haft bra samtal, men har lite olika ingångar, säger Erik Ullenhag (FP) men framhåller att det finns en genuin vilja från alla att komma överens.

- Det är en väldigt konstruktiv och bra stämning i samtalen, vi har kommit väldigt långt, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) som tillsammans med migrationsminister Morgan Johansson (S) är värd för samtalen.

Det handlar om bland annat tillfälliga uppehållstillstånd (TUT) i stället för permanenta sådana (PUT) och tvånget för kommuner att ta emot inte bara ensamkommande utan alla kategorier av asylsökande.

Socialdemokraterna (S) kan få svårt avseende TUT eftersom reger-ingspartnen Miljöpartiet (MP) motsätter sig ett sådant.

PUT är en signalfaktor som ligger bakom den våg av asylsökande som nu söker sig till Sverige, men också att vi har de mest generösa reglerna av alla EU-länder.

Sverige är det enda landet i EU som ger PUT, Tyskland ger tillfälliga sådana som kan förlängas men också innebära att personen i fråga kan avvisas om situationen förbättras i hemlandet.

PUT innebär också för den som fått ett sådant att de har möjlighet att ta hit sina familj som anhöriginvandrare med all inclusive på skattebetalarnas bekostnad.

När statsminister Stefan Löfven (S) stoltserar med att han och Angela Merkel iTyskland är överens om kvoter, det vill säga att man ska fördela migranter rättvist mellan EU-länderna är detta ett spel för gallerierna.

Den signalpolitik som Sverige sänder till de över 4 miljoner flyktingar i Syriens närområde gör att de flesta söker sig till Sverige och Tyskland.

Tack för att ni valde Sverige, var Fredrik Reinfeldts budskap när han äntrade scenen i Almedalen 2014.

Det kaos vi ser i Slovenien* och Kroatien där migranterna vägrar registrera sig därför att de vill till Sverige och Tyskland, är ett tydligt tecken på vad de vill.  

Av de migranter som skulle fördelas mellan EU-länderna är det bara Sverige som hittills tagit emot ett antal eritreaner som flögs hit från Italien, övriga länder är mindre intresserade.

Om nu Sverige vill ta hit dem så varför inte.

Migrationsverket kommer med en ny prognos för antalet asylsökande till Sverige i morgon, men det har redan läckt ut till SVT att man räknar med 30 000 ensamkommande i år, en ökning från 12 000.

Kostnaden för dessa är estimerad till omkring en miljon kronor per individ och år, eller 30 miljarder kronor.

Det kan inte uteslutas att prognosen för alla asylsökande i år kom-mer att hamna på 150 000-180 000 personer och så här kommer det att fortsätta nästa år.

Grovt räknat kan det inte uteslutas att kostnaden i alla led för migrant-invandringen kommer att hamna på 150 miljarder kronor årligen. 

År 2006 kom 316 så kallade ensamkommande flyktingbarn till Sverige och nu talar vi om 30 000.

Så gick det för de ensamkommande flyktingbarnen från 2006
.


"De har svårt att få jobb och problem att klara skolan, ensamkom-mande flyktingbarn har som vuxna svårt att etablera sig i Sverige".

Efter en unik granskning kan DN visa hur samhället på flera punk-ter misslyckats med att ta hand om barnen som kom till Sverige utan sina föräldrar
.


www.dn.se/nyheter/varlden/sa-gick-det-for-flyktingbarnen/

*Parlamentet i Slovenien röstade under morgonen igenom en lagän-dring som ger polisen möjlighet att ta hjälp av militären för att bevaka gränsen som tusentals flyktingar och migranter korsar dag-ligen.

Den nya lagstiftningen innebär att militären kommer att patrullera gränsen och gripa människor och överlämna dem till polisen i gräns-områdena.

Slovenien uppmanar övriga EU-länder att hjälpa landet att hantera flyktingströmmen genom att bistå med polisstyrkor till gränstrak-terna.  

Det finns anledning att vara orolig över politikernas flathet att hanter en situation där 100 000-tals migranter, som vi inte känner till varken nationalitet och identitet eller annan grupptillhörighet på, förutsättningslöst komma in i landet utan kontroll.

Nästa år kommer Sveriges befolkning att överskrida 10 miljoner. 

Fakta om invandringen, av nationalekonomen Tino Sanandaji.

Sanandaji sammanfattar den destruktiva och extrema svenska in-vandringspolitiken som tillåtits fortgå under decennier och nu kulmi-nerar med 10 000 migranter i veckan.

Han mejar metodiskt ned och klär av varje politiskt korrekt argu-ment som politiker och journalister strör omkring sig.

Utbilda dig själv genom att titta igenom föreläsningen i sin helhet, fakta och information är makt.

Fredrik Reinfeldt (M) och Cecilia Malmström (FP) bär ett stort ansvar för det flyktingkaos vi ser i dag.
  
www.youtube.com/watch?v=p_tKO8nvkEoChefredaktören

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30


© Politico.se