användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 01 november 2015 07:46

I dag ska migrantläger utrymmas

Senast klockan 16.00 i dag ska migrantlägret på Sorgenfri i Malmö vara utrymt, enligt beslut av kommunen.

Ännu på morgonen fanns inga tecken på att de boende självmant har börjat flytta.

Från i eftermiddag är polisen beredd att hjälpa till med att tömma lägret.

Vi har fått och beviljat en begäran on handräckning, säger Lars Förstell, informatör på polisen.

Exakt när en eventuell sådan insats ska genomföras lämnas inga besked om.

Men när en fastighetsägare vräker ett läger så dröjer det inte länge innan samma personer är tillbaka på samma plats.

Att gå via polisen och kronofogden är en dyr och omständlig process som bara löser situationen för stunden.


Hur och var de hemlösa EU-migranterna tillåts bo skiljer sig åt över landet.

Uppsala kommun har låtit dem slå läger på kommunens mark och i Helsingborg hyr kommunen campingplatser.

I Uppsala planerar kommunen ett nytt sätt att möta problemen, gen-om att låta EU-migranterna slå upp en laglig bosättning på kommu-nens mark hoppas man nå en både humanare och billigare lösning än att ständigt avhysa de illegala bosättningarna.

Kommunen kommer att stå för enklare service så som totaletter, tvättmöjligheter och sophämtning.

Risken med en sådan satsning kan bli att fler EU-migranter söker sig till Uppsala, inte bara från övriga landet utan också från Rumänien.

Nästa steg blir att man ger dem lägenheter med hänvisning till deras barn som bör, som det heter i sådana här sammanhang, växa upp i en värdig miljö.

Regeringens samordnare är kritisk till den sortens lösningar.

- Det kan vara att särbehandla EU-migranter, säger Martin Valfridsson.

Han är regeringens samordnare för arbetet med utsatta EU-medbor-gare och har till uppgift att ta fram nationella riktlinjer för hur kom-munerna ska jobba med de här frågorna.

Han säger att den sortens lösningar som planeras i Uppsala och som redan är på plats i Helsingborg kan vara problematiska

"Det är inte okomplicerat, det blir en kommunalt sanktionerad camp-ingplats och utifrån en likabehandlingsprincip ska man då erbjuda alla att bo där till en lika låg kostnad.

Om en barnfamilj blir vräkt i Sverige så har vi ingen tak-över-huvu-det-garanti, där finns ingen lagstiftning och i det ljuset blir det kom-plicerat att särbehandla gruppen EU-migranter".

I februari 2016 ska Martin Valfridsson presentera de nya nationella riktlinjerna och en av huvudfrågorna handlar om de illegala tältläg-ren.

Valfridsson är tydlig med sin ståndpunkt

"Det är alldeles ohållbart att lagar inte efterlevs.

Man får inte använda kommunal eller privat mark hursomhelst.

Jag ser inget annat alternativ än att avhysa, annars får vi till slut illegala kåkstäder som Sverige har jobbat under många år med att få bort.


Den som kommer hit för att tigga måste se till att få ihop tillräckligt med pengar för att kunna betala för ett legalt boende".

"En tredjedel av ytan var ren soptipp och på en tredjedel hade man uträttat sina behov.

Jag gick runt där och till slut gick det inte att gå där, det var ren misär", säger Valfridsson om tältlägret. 

sverigesradio.se/sida/avsnitt/624481?programid=3071

unvis.it/www.expressen.se/nyheter/kraver-nolltolerans-mot-lager-for-tiggare/

Vilket ansvar har hemländerna och EU för migranternas situation?

EU-medel till romer nådde inte fram.

politico.se/artikel/6136/eu-medel-till-romer-n%C3%A5dde-inte-fram/

Men vilket ansvar har EU-migranterna själva?

Kontroversiell bok om romer.

Etnologiprofessorn Karl-Olov Arnstberg beskriver med ett antal fall romernas situation i dag, men det är inte främst en bok om romerna och deras bekymmer, utan om svenskarnas bekymmer med romerna.

"Jag vill visa att många romer lever ett "skitliv", men vems fel är det? frågar han retoriskt.

Jag vågar påstå att ingen annan grupp har fått så mycket positiv särbehanding av myndigheterna sedan slutet av 1960-talet utan resultat - i stort sett utan resultat.

Romerna lever i en "försvarskultur", menar Arnstberg.


I Sverige finns det uppskattningsvis 50 000 romer och 80 procent av dem är arbetslösa och det skulle innebära att i princip merparten av alla romer i arbetsför ålder lever på försörjningsstöd.

Kostnaderna för skattebetalarna uppskattas till 12 miljarder kronor per år, enligt Maria Leissner (FP).

www.politico.se/artikel/2948/kontroversiell-bok-om-romer/

Nationalstaten som vi glömde.

Kommer ni ihåg när Stefan Löfven sa; "Det finns en gräns för hur stor flyktinginvandring vi kan ha - statens första plikt är mot svenska medborgare".

Nej, det kommer ni inte ihåg, för det har han aldrig sagt.

Vi ska självklart öppna våra hjärtan efter förmåga, men "statens första skyldighet är mot medborgarna, allt annat är frivillighet och välgörenhet".

"Det är skillnad på de plikter vi har mot en fattigpensionär i Malmö och en flykting från Syrien.

Man må haja till, men om man tänker på saken är det så det måste fungera i längden, hur man än vänder och vrider på saken.


Förutsättningen för att Sverige ska kunna och vilja ta emot flykting-en från Syrien på ett bra sätt är att landet fungerar väl.

Förutsättningen för det är att samhällskontraktets legitimitet bibe-hålls.
 
Förutsättningen för det är att staten gör sin plikt mot fattigpensio-nären i Malmö
".
 

www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/nationalstaten-som-vi-glomde/
 

Författare sågar svenskt gulli-gullande.

"Den som har vistats i ett annat land en längre tid kan få en något naiv bild av Sverige och det är väl inte för inte som man i Tyskland talar om "Die dummen Schweden".

De enfaldiga svenskarna, ett uttryck på tyska för de mindervärdes-komplex som svenskar kan drabbas av i kontakter med utlandet".

politico.se/artikel/7177/f%C3%B6rfattare-s%C3%A5gar-svenskt-gulli-gullande/01 november 2015
 
 

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30


© Politico.se