användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 10 november 2015 11:46

Löfven avfärdar M:s asylförslag

Statsminister Stefan Löfven (S) avfärdar Moderaternas (M) förslag om att avvisa många migranter vid den svenska gränsen.

- Det viktigaste nu i en så här svår situation är att vi gör saker till-sammans i EU, om alla ska hålla på med egna oplanerade lösningar får vi det etter värre, säger han.

Löfven kallar M:s förslag för ett oreflekterat förslag vars konsekvens-er är okända både för Sverige och andra EU-länder och sådant här måste vi diskutera med andra och vi har inte hunnit tala, med EU.

Inte sällan undrar man vad som rör sig i huvudet på statsministern, men han är å andra sidan inte känd för att vara den vassaste kniven i lådan.

Nu talar han plötsligt om att vi måste samarbeta med EU, när proble-met är Sveriges mest generösa regler som lockar många till landet.

De så kallade tyckarna säger att M:s förslagkan leda till att flyktingar bollas mellan olika länder utan att någon tar ansvar för dem, något som kan bryta mot flera konventioner och förordningar som Sverige skrivit under.

Migrationsverkets jurister säger att M:s förslag bryter mot EU-stad-gan om mänskliga rättigheter och FN:s flyktingkonventioner.

Men det är ingen mänsklig rättighet att få uppehållstillstånd i Sveri-ge för att man vill ha ett bättre liv, inte sällan på bekostnad av andra som står långt från jobb och bostad.

Sverige har omkring 290 000 unga svenskar som inte har en egen bostad, samtidigt betalar Migrationsverket upp till 60 000 kronor i månaden för en enrumslägenhet till så kallade ensamkommande flyktingbarn. 
 
Men är det bara Sverige som skrivit under dessa konventioner och bryter då alla EU-länder mot dem?

Det hävdas att M:s förslag är ett försök att hindra migranter på flykt att söka asyl i Sverige, ett totalstopp för att ta sig innanför Sveriges gränser.

De som kommer till den svenska gränskontrollen utan att ha registre-rats i något annat land nekas inresa och skickas tillbaka, men hur det ska gå till och vart vet man inte - vem ska ta ansvar för deras rättigheter?

Enligt FN:s flyktingkonvention har alla rätt att söka asyl och här ligger problemet.

Återstår de som kommer till Sverige med flyg utan att resa genom ett annat EU-land och de är inte många och har sin bakgrund i det så kallade transportörsansvaret.

Men vad flyr de egentligen ifrån, krig och förföljelse eller ett bättre ekonomiskt liv?

Om man flyr för att söka skydd är det anmärkningsvärt att man vand-rar 400 mil för att komma till just Sverige.

Det kan inte uteslutas att det handlar om något annat och det är inte obekant att Sverige har de mest slappa, kravlösa och generösa reglerna för asylsökande.

Sveriges signalpolitik i detta avseende är en stark faktor för att land-et i dagsläget tar emot 10 000 asylsökande i veckan, i oktober kom omkring 40 000 migranter.

Migrationsminister Morgan Johansson (S) höll nyligen en presskon-ferens där han sade att Sverige är fullt, det finns inte plats för fler migranter.

Stefan Löfven varnade för att Sverige nått gränsen för sin kapacitet och utrikesminister Margor Wallström (S) talade om en systemkollaps.

Senast i dag nämnde han siffran 2 000 asylsökande per dag och ändå har han inte förstått krisens allvar.

På detta kommer nu M:s förslag om att stoppa migranter vid gränsen.

M:s partiledare Kinberg Batra är kritisk till att Löfven avfärdade par-tiets förslag under dagens sammanträde i EU-nämnden.

"Nu har M lanserat tre förslag för att möta dagens flyktingkris och statsministern vill inte ens förhålla sig till dem och han har inte presenterat någonting. 

Det är dags för statsministern att visa ledarskap och presentera kon-kreta åtgärder för att lösanflyktingsituationen".

Nu driver Stefan Löfven linjen att Sveriges oansvariga migrations-regler ska överföras till övriga EU-länder, orsaken till den stora folkvandringen till Europa med hopp om ett bättre liv.

Såsom det ser ut i dag kommer Danmark att säga nej till en begäran från Sverige att avlasta dem genom att ta emot migranter och då är det Sveriges ansvar att pröva asylansökan.
 
Flera danska politiker har redan yttrat sig och sagt att Sverige får skylla sig själv som fört en så generös flyktingpolitik.

Om inte alla förstår kan regeringen spricka, skriver SvD.

"Den flyktingpolitiska överenskommelsen har inte fått färre männi-skor att söka till Sverige, och den har inte minskat opinionstrycket på politikerna".

www.svd.se/om-alla-inte-forstar-kan-regeringen-spricka/om/flyktingkrisen-i-europaChefredaktören

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30


© Politico.se