användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 13 november 2015 14:49

I flyktingstormens öga

Flera tidningar kritiserar i dag statsminister Stefan Löfven (S) och undrar var han håller hus i stället för att befinna sig i flyktingstorm-ens öga.

Kanske har han samma uppfattning som den tidigare integrationsmi-nistern Jens Orback (S), som menar att "gränsen för antalet migran-ter Sverige kan härbärgera ännu inte är nådd".

Han är starkt kritisk till bilden av flyktingsituationen i Sverige som ohållbar.

"Jag skulle nästan vilja säga att det ohållbara och anmärkningsvärda är oförmågan att ta emot, inte minst i övriga Europa", säger han.

Orback, som i dag är chef för Palmecentret, är mycket skeptisk till de gränskontroller som infördes under torsdagen.

I bästa fall utgör de en del av en signalpolitik som kommer att tvinga övriga Europa att ta sitt ansvar i den rådande situationen.

När han jämför med de 100 000 som sökte asyl i Sverige under Bal-kankriget blandar han ihop päron och äpplen.

De som då sökte asyl, varav 70 000 fick stanna, hade en högre ut-bildning än de som nu kommer från Afghanistan, Iran, Irak, Syrien och flyktingläger i Jordanien och Libanon.

Dessutom fanns det gott om lägenheter på 90-talet än vad som är fallet i dag med en enorm bostadsbrist.

I Sverige finns det omkring 290 000 unga som inte har en egen bo-stad, men det är ingen prioriterad grupp bland våra politiker.

Nu talas det bara om att asylsökande ska ha ett värdigt mottagande, samtidigt som man slänger ut gamla från sina äldreboenden för att ge plats åt nyanlända.

Införandet av gränskontroller har inte påverkat antalet asylsökande på torsdagen, drygt 1 600 personer sökte asyl.

Migrationsverket säger nu att man inte kan garantera sovplatser för alla som söker asyl, ensamstående män riskerar att få sova under bar himmel i helgen.

Möjligen har Jens Orback, som vet var gränsen går, en möjlighet att ordna sovplatser för dem?

När inte EU klarar av att bevaka sin yttre gräns måste de enskilda staterna ta saken i egna händer.

En stat som inte kan försvara sina gränser och skydda sina medbor-gare har förlorat rätten att kalla sig för stat.

Inrikesminister Anders Ygeman (S) meddelar i dag att Sveriges inre gränskontroller kommer att vara kvar tills EU får ordning på sin yttre gräns och omfördelningar av flyktingar inom EU fungerar.

Med omfördelning avser han de 160 000 migranter som befinner sig i Italien och Grekland och som ska fördelas mellan de övriga EU-länderna.

Av dessa har omkring 150 fördelats och här var Sverige först ut med att ta emot ett antal som flögs in från Italien och även Finland och Luxemburg har tagit emot ett antal familjer.

Övriga EU-länder är måttligt intresserade och när Stefan Löfven besökte David Cameron i Storbritannien gjorde den senare klart att man inte kommer att ta emot några migranter från den kvoten.

Däremot ska man ta emot 20 000 syrier under en femårsperiod, lika många som Sverige tar emot på två veckor.

Arbetssituationen på Migrationsverket i region Väst beskrivs av de anställda som pressad och har nu skrivit ett protestbrev till led-ningen.

"Ingen kan längre planera sitt privatliv, vi är utmattade och känner ständig stress och trötthet".

Efter att ha ställt upp och arbetat sena kvällar, helger och ofta 14 timmar i följd kräver personalen nu vila.

Sjukskrivningarna ökar och i vissa delar av landet svimmar anställda på grund av den ansträngda situationen.

I alternativa medier uppges nu att asylsökande har tagit över regi-streringen av nyanlända, man kan undra om detta är rättssäkert och tillåtet.

I dag uppges också att arbetssituationen för polisen blir alltmer besvärlig i flyktingströmmens spår och nu talas det om att polisens övriga arbetsuppgifter ska nedprioriteras.

Även om Sverige ekonomiskt klarar av att ta emot 200 000 migran-ter per år fungerar inte detta rent praktiskt, bostäder, jobb, skola, vård och annan välfärd samt infrastruktur. 

Med de volymer vi nu talar om finns det anledning för ansvariga poli-tiker att informera medborgarna om vilket Sverige vi har att vänta oss framöver.

De finns de som menar att svenskarna kommer att vara en minoritet om 10 år och vad innebär det?


The Telegraphs kolumnist Julia Hartley-Brewer skriver i en text som resonerar kring tesen att Sverige lämnat det homogena samhället bakom sig.

Den nuvarande situationen med stora mängder asylsökande tvingar Sverige att ställa sig den obekväma frågan om vilken typ av samhälle man vill, och har råd, att vara,
skriver Adler.

Jens Orback talade ovan om signalpolitik och menade förmodligen att den stora flyktingströmmen till Sverige skulle signalera till övri-ga EU att hjälpa till och avlasta Sverige.

Det kan inte uteslutas att signalerna om Sveriges generösa flykting-politik är den verkliga orsaken till den folkvandring, med destination Sverige och Tyskland, vi nu ser.

Vissa konspirationsteorier talar till och med om att Sverige iscensatt denna för att få övriga länder att ändra sin flyktingpolitik.

I bland kan man undra hur vissa politiker tänker, om de över huvud taget gör det.

I Gomorron Sverige på fredagen sade den förre integrationsministern Erik Ullenhag (M) att han inte förstod varför så många så kallade ensamkommande flyktingbarn valde just Sverige framför andra EU-länder.

"Det är särskilt viktigt att analysera varför en så stor andel av de ensamkommande barnen söker sig just till Sverige".

www.svd.se/fp-vill-ha-nya-samtal-om-flyktingkrisen/i/senaste

Till och med oktober har Sverige tagit emot 23 500 ensamkomman-de att jämföra med Norges 3 800 och Finlands 1 700.

I Storbritannien får läsarna veta att om man skriver in sökordet "asyl" på arabiska i sin smartphone, får man upp Sverige som första resultat.

Generös välfärd och enkla uppehållstillstånd är en pullfaktor.

Erik Ullenhag kan bespara sig en analys, svaret finns i Sveriges med råge mest generösa flyktingpolitik i världen.

En svensk garantipensionär skulle skatta sig lycklig om denne hade samma förmåner som en migrantpensionär med äldreförsörjnings-stöd (ÄFT).

Vad Erik Ullenhag borde fokusera på är varför 82 procent av de så kallade barnen är män, ofta äldre än vad de påstår.

Men också varför Migrationsverket anser att alla som inte kan bedö-mas vara över 40 år ska betraktas som barn?  

Mayday, mayday - m/s Sweden sinking!

Det finns exempel på att staten betalar 15 000 kr per dygn och barn!

Den årliga kostnaden per flyktingbarn varierar mellan 1-10 miljoner kronor!

Kan jämföras med vad svenska barn årligen kostar föräldrarna, mellan 60 000-100 000 kronor beroende på ålder.

avpixlat.info/2015/11/14/mayday-mayday-ms-sweden-sinking/#more-160266
Chefredaktören

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30


© Politico.se