användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 17 december 2015 16:29

SFI ska bli mer yrkesinriktat

Svenska för invandrare (SFI) ska inriktas på att få nyanlända i jobb, uppger Aftonbladet.

Det ska nu bli lättare att kombinera studier i svenska med exempel-vis utbildning till elektriker eller undersköterska.

100
miljoner kronor avsätts till 2 000 platser för nyanlända som ska utbildas till bristyrken och pengarna går till SFI-platser inom den kommunala yrkesutbildningen.

- Om vi får de nyanlända att få dessa kompetenser så kan det också snart bli nyanställda, säger gymnasieminister Aida Hadzialic (S) till tidningen.

Pengarna till SFI-satsningen ska användas för att utbilda nyanlända i nya yrken men också till möjligheten att komplettera tidigare betyg till svenska krav.

Andra delar i regeringens satsning på nyanlända handlar till exempel om att inom studieförbunden utbilda 50 000 personer före årsskiftet och att få fler lärare att bli behöriga även som SFI-utbildare.

www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/article21949347.ab

Regeringen vill minska regelkrånglet för att kommunerna snabbt ska fixa fram asylboenden.

Hisskravet försvinner, planprocesser blir enklare och mer pengar till kommuner som både bygger och tar emot flyktingar.

- Vi måste göra det här snabbt, säger bostadsminister Mehmet Kaplan (MP).

www.aftonbladet.se/nyheter/article21942594.ab17 december 2015

Kommentera artikel

 
 

KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30© Politico.se