användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 25 januari 2016 08:54

Flyktingar ökar vuxenbehovet i skolan

Flyktingströmmen ökar trycket på lärarna och det finns skäl att känna oro för deras arbetsbelastning, skriver facket Lärarförbundet på DN Debatt. Förbun-det sluter sig till ett förslag om lärarassistenter i skolorna för att avlasta lärarna, för att exempelvis fylla i blanketter och planera friluftsdagar. Dessut-om vill Lärarförbundet att socialpedagoger anställs, som kan vara ett stöd på olika sätt.

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

SENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30© Politico.se