användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 11 februari 2016 08:23

Andelen lågpresterande elever ökar

Mer än var tredje svensk 15-åring klarar inte baskraven i ett eller flera av skolans centrala ämnen, visar den senaste Pisa-studien som utgör grund för en ny OECD-rapport. Fokus ligger på elever som inte klarar mer än de enk-laste uppgifterna i läsning, matematik och naturvetenskap. I snitt ligger an-delen på 28 procent, men i Sverige på 34 procent. För Sverige är ökningen av andelen lågpresterande dramatiskt, enligt OECD. "Sverige är således det land i OECD där andelen lågpresterande elever ökat mest, säger Eva Lundgren, Skolverket. Sverige utmärker sig tillsammans med Turkiet, Tuni-sien, Mexiko och Uruguay som ett land där antalet extremt lågpresterande har ökat speciellt mycket, och det i såväl matematik, naturvetenskap som läsförståelse. Sverige har fler svaga elever än genomsnittet i OECD, och i matematik har 27 procent av alla 15-åringar i Sverige extremt svaga kun-skaper, i läsförståelse 22 procent och i naturvetenskap 22 procent. Allt prat om Sverige som ett land som ska konkurrera med kunskaper framstår som tomt när vi snarast behöver, förutom att reformera undervisningen, skapa en omfattande arbetsmarknad för lågt kvalificerad arbetskraft.

Kommentera artikel

 
 

KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30© Politico.se