användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 15 februari 2016 08:43

L vill minska elevers inflytande

Lärare ska inte behöva ge efter för påtryckningar från elever och föräldrar om hur undervisningen ska gå till, anser Liberalerna (L) som nu vill ändra skollagen. Där står att elever ska ges inflytande över utbildningen, något som har gett elever och föräldrar för mycket makt, anser L som vill tydlig-göra att läraren bestämmer över undervisningen. "Eleverna kan ha inflytande över sin skolmiljö, men det är viktigt att det är lärarna som har huvudansva-ret för hur undervisningen lagts upp", säger talespersonen Christer Nylander. Gällande skollag kom 2010 när Jan Björklund (L) var utbildningsminister, men att det skulle ha varit ett misstag att skriva in elevinflytandet i lagen håller Nylander inte med om. "Nej, det var det inte, vi har kommit fram till att den här pressen på lärarna kräver att vi gör den här förändringen". Miljöpartiets utbildningspolitiske talesperson Jabar Amin tycker förslaget är trams. Han menar att det inte finns någon forskning som stödjer att minskat elevinflytande skulle ge bättre skolresultat.

Kommentera artikel

 
 

KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30© Politico.se