användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 15 februari 2016 09:13

"Asylrätten ligger fast"

Regeringens invandringspoliti har förändrats sedan november 2015, men hur radikal är denna egentligen? Det tidigare förhatliga ordet tak har nu blivit accepterat men asylrätten ligger fast och de tillfälliga förändringarna har sin bakgrund i att skapa andrum. Det kan tolkas så att så snart den eskalerande migrantinvandringen trappat ner är det business som vanligt igen. 2015 sökte över 160 000 migranter asyl i Sverige och i år väntas 100 000 till 140 000 söka asyl i Sverige. Av de 160 000 väntas omkring hälften få asyl och resten ska skickas tillbaka, en dyrbar hantering för skattebetalarna. En asyl-ansökan inklusive överklagande och avvisningskostnader kan i snitt hamna på 300 000 kronor per individ eller 24 miljarder kronor för gruppen ekono-miska migranter med flyktingbakgrund. Många svenska politiker anser att en personlig profilering som anhängare av multikulturalism är progressiv och attraktiv. Detta nykoloniala projekt med invandring medför höga ekonomiska kostnader och det lär inte bli så kulturellt berikande som kulturellt konflikt-skapande. Men ändå framhärdar etablissemanget att asylrätten ligger fast. "Min överslagsberäkning visar att de framtida kostnaderna för den offentliga ekonomin av förra årets migrationsvåg kommer att ligga på 600 miljarder kr. Flertalet ekonomer duckar frågan eller visar insignifikanta eller missvisande siffror som att arbetslösheten minskar. Det tar tid innan alla arbetslösa in-vandrare registreras som arbetslösa och då kan all nyrekryterad personal till asylboenden ses som ökad sysselsättning. Medan de icke sysselsatta som bor i dessa boenden statistiskt betraktas som icke existerande personer", skriver Jan Tullberg på avpixlat.se. Till Grekland kommer det i nuläget omkring 2 000 migranter per dag och de vill helst söka sig vidare norrut. För varje asylsökande kan man räkna med minst en till två anhöriginvandrare. Som medborgare är det inte anmärkningsvärt att allt fler börjat ifrågasätta Sveriges självdestruktiva invandringspolitik, som har blivit en del av bi-ståndspolitiken. Vad Sverige behöver är ett totalstopp gällande flyktingin-vandringen de närmaste fem åren framöver. "Med de senaste årens mycket stora invandring till Sverige och det oundvikliga ökade utanförskap som kommer att bli följden, står vårt land inför problem som är de allvarligaste sedan andra världskriget", skriver, Thomas Gür på SvD Ledare. www.svd.se/att-hantera-ett-langvarigt-utanforskap/om/ledare.

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30


© Politico.se