användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 15 mars 2016 07:59

Invandring påverkar skolresultaten

Antalet elever som inte nått gymnasiebehörighet efter grundskolan har ökat från drygt tio procent 2006 till drygt 14 procent 2015. Ökningen beror på invandringen, enligt en rapport från Skolverket. Andelen elever som invand-rat efter skolstart har ökat från omkring tre procent 2006 till drygt åtta procent 2015. Andelen obehöriga i den elevgruppen ökade från 37 procent år 2006 till 50 procent 2015. Ökad invandring förklarar en mindre men inte obetydlig del av de sjunkande resultaten i Pisa-undersökningarna. "Uppemot 85 procent av den försämrade gymnasiebehörigheten kan förklaras av en ökande andel invandrade elever", konstaterade Skolverket på måndagen. "Vi vet sedan tidigare att elever med utländsk bakgrund i genomsnitt har lägre resultat i skolan. Nu vet vi mer om hur mycket den ökande andelen elever med utländsk bakgrund påverkat resultatutvecklingen. Det är viktig informa-tion för att staten, kommuner och skolor ska kunna sätta in relevanta åtgär-der för att förbättra resultaten i skolan", säger Skolverkets generaldirektör Anna Ekström. Det nämndes ovan om andra orsaker och det kan vara be-tygsinflationen, det extrema elevinflytandet som gör att lärarna blir tvungna att ställa in sig hos eleverna istället för tvärt om. Naturligtvis också den kao-tiska arbetsmiljö som allt detta leder till, en miljö som gör att även de som har kapacitet att prestera bra inte orkar koncentrera sig. Obs! Skolverkets rapport omfattar inte de tiotusentals barn och ungdomar som kom under slu-tet av förra året när antalet asylsökande nådde rekordnivåer. Det är förmod-ligen ännu värre än i rapporten. Utbilningsminister Gustaf Fridolin (MP) utlo-var nya satsningar, läs mer i DN, www.dn.se/nyheter/sverige/fridolin-lovar-nya-satsningar-for-att-hjalpa-nyanlanda/ "Fallet för svensk skola fortsätter, en fjärdedel av 15-åringarna har så dåliga skolresultat att de inte bedöms klara sig i samhället, visar den senaste Pisa-undersökningen. Mot bakgrund av den höga asylvandringen är det inte så konstigt" skriver Gabriel Heller Sahlgren på Dagens Samhälle den 23 februari 2016. "Förra året fann jag att 29 procent av fallet i Pisa kan härledas till invandringen, som hittills är den enda säkra faktorn bakom kollapsen". Men även motsatsen hävdas i Eskilstunakuriren: "Fallande skolresultat är inte invandringens fel".

Kommentera artikel

 
 

KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30© Politico.se