användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 17 mars 2016 07:32

Högskoleprovet kan få mindre betydelse

Regeringen ska utreda om högskoleprovet ska få en mer begränsad roll vid antagningen till högskolan, skriver utbildningsminister Helene Hellmark Knutsson (S) på DN Debatt. I dag kan ett högt resultat på provet leda till att studenterna presterar sämre under gymnasiestudierna. Provets förmåga att förutse studieframgång har också ifrågasatts. Hela uttagningssystemet är i dag obegripligt och oförutsägbart och borde till större del baseras på studen-ternas meriter från gymnasietiden, skriver ministern.

Kommentera artikel

 
 

KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30© Politico.se