användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 21 mars 2016 06:31

Stort stöd för flyktingpolitiken

Det finns ett stort stöd i Sverige för regeringens förslag att skärpa flykting-politiken, visar en undersökning som opinionsinstitutet Novus gjort på upp-drag av SVT. 69 procent av de tillfrågade svarade att de tycker att förslaget är ganska eller mycket bra och 22 procent svarade att det är ganska eller mycket dåligt. Sverigedemokraternas (SD) väljare är de som är allra mest positiva till förslaget och borgerliga väljare är mer positiva till förslaget än de som röstar på de rödgröna partierna. Drygt 1 000 personer har svarat på un-dersökningen. Skälet med den skärpta flyktingpolitiken (lagen) har som mål att få färre asylsökande till Sverige. Tidsbegränsade uppehållstillstånd på 1-3 år i stället för permanenta sådana. Sämre möjligheter för familjeåterförening (anhöriginvandring) till en asylsökande som fått uppehållstillstånd i Sverige. Det ska bli lättare att få permanent uppehållstillstånd om man har ett jobb. Lagen ska gälla i tre år.

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • Kommentarer© Politico.se