användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 27 mars 2016 16:34

Novus mars

Socialdemokraterna (S) får 24,9 (+ 0,8) procent i en opinionsundersökning för mars från Novus och därmed största parti. Moderaterna (M) får 24,2 (-0,8) procent och Sverigedemokraterna (SD) 19,9 (+ 0,6) procent. Det rödgröna blocket får 38,7 (+ 1,8) procent och allianspartierna 39,1 (- 1,8) procent. SD:s nedgång i flera opinionsundersökningar den senaste tiden har sin bakgrund i att såväl M som S har kopierat SD:s invandringspolitik. Det har i sin tur inneburit att många väljare som gick över till SD innan denna kursändring nu återvänder till M och S. Man kan säga att SD har haft framgång genom att få igenom sin restriktiva och ansvariga flyktingpolitik men förlorat i opinionen. Opinionen kan snabbt vända när verkligheten hinner ifatt väljarna när de blir varse de kommande integrationsproblemen och med dem de enorma kostnaderna för lång tid framöver. En nyckelfråga är hur många av de 163 000 asylsökande som kom 2015 och som kommer att kunna återsändas till sina hemländer. 600 000 oregistrerade migranter väntar bara på att gränskontrollen upphör i Sverige två veckor i sommar och kan då komma att styra kosan mot Sverige. För att söka asyl i Sverige krävs i princip ingen id-handling och mycket beror på hur Danmark agerar med sin gränskontroll. EU förbereder sig för en möjlig ny massiv flyktingström över Medelhavet från Libyen. Enligt den franska regeringen väntar 800 000 perso-ner på att ta sig över. Om några veckor håller unionens utrikesministrar ett möte om saken.

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • Kommentarer© Politico.se