användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 28 mars 2016 08:39

Förtroendet för Löfven rasar

Förtroendet för statsminister Stefan Löfven (S) har rasat under dets enaste året, visar en opinionsundersökning från Sifo. Var tredje tillfrågad, 33 pro-cent, anser att Löfven är bäst lämpad att styra Sverige, en nedgång med 15 procentenheter på ett år. Moderatledaren (M) Anna Kinberg Batra får 38 pro-cent, en procentenhet mer än 2015 och gruppen tveksamma uppgår till 29 procent, en ökning med 14 procentenheter. Undersökningen genomfördes 11-14 mars då 1 065 personer i åldrarna 19-79 år deltog. Det hävdas att Kinberg Batra inte behöver fatta några nödvändiga och tuffa beslut och där-för klarar sig bättre än Löfven. De politiska beslut som Löfven fattat är inget annat än en kopia av Sverigedemokraternas (SD) politik i flyktingfrågan som är den viktigaste frågan i nuläget bland väljarna. Ett nytt kapitel väntar när väljarna får se resultatet av de 163 000 asylsökande som kom till Sverige 2015, av dem 35 000 så kallade ensamkommande flyktingbarn och ungdo-mar. Hur många kommer Sverige kunna skicka tillbaka till sina ursprungs-länder och vad innebär det för kostnader. Enligt beräkningar kan kostnaden per återvändare uppgå till mellan 100 000 och 200 000 kronor. Var finns bostäder, jobben, skola och vård till de övriga och hur många anhöriga till dem som fått uppehållstillstånd väntas till Sverige? Inte minst är frågan hur många asylsökande kommer till EU i år och hur ska de fördelas. Kommuner som har tagit ansvaret för alla ensamkommande och de som tilldelats en kommunplats lånar pengar för att kunna bygga bostäder till alla nyanlända som det numera heter politiskt korrekt. I Sverige finns det omkring 290 000 unga svenskar som inte har en egen bostad och många heller inte ett jobb, men de är inte en prioriterad grupp. Bostadsbristen är den samhällsutmaning som unga svenskar oroar sig för mest, visar en studie från Linnéuniversitet-et. Samtidigt visar studien ett lågt förtroende för politiker och beslutsfattare för att lösa problemen och 42 procent av de unga oroar sig för sin egen framtid. 94 procent av svenska ungdomar mellan 18 och 25 år tycker att bostadsbristen är den största samhällsutmaningen. 39 procent tror att bostadsbristen kommer att fortsätta att öka under de närmaste 15 åren. Det visar en ny studie som Novus gjort på uppdrag av Linnéuniversitetet, där över 1 000 unga har intervjuats om sin oro inför framtiden. Detta har sin bakgrund i att Sverige vill vara en humanitär stormakt där nyanlända priori-teras framför den egna befolkningen. "Det har inte byggts bostäder i takt med befolkningsökningen". "Om vi har en generation som inte har någon framtidstro, vilket det finns indikationer på i studien, så borde det vara en jättestor varningsklocka för politikerna", säger Krister Håkansson, forskare i psykologi vid Linnéuniversitetet". Förutom bostadsbristen anser de unga i studien att de största samhällsutmaningarna är arbetslöshet, klimatföränd-ringar, psykisk ohälsa och diskriminering. Bara en av fem unga i studien säger sig ha förtroende för politikerna.

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • Kommentarer© Politico.se