användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 29 mars 2016 09:23

Romska tiggares barn kan få skolrätt

Ett nytt beslut från Skolinspektionen ger EU-medborgare som befunnit sig i Sverige mer än tre månader utan fast försörjning möjlighet att få skolgång för sina medföljande barn. Sedan 2013 har papperslösa flyktingar (personer som befinner sig tillståndslöst i landet) möjlighet till skolgång, men det har varit osäkert om papperslösa EU-medborgare också haft det. Skolinspektion-en ger nu en romsk familj rätt till skolgång i Olofströms kommun, eftersom familjen haft för avsikt att stanna i Sverige. Beslutet ska ses som vägledan-de, men alla fall prövas som tidigare individuellt. Tiggare från Östeuropa får ju enligt regelverket bara stanna i Sverige tre månader och måste sedan resa hem. Nu kan alla tiggare stanna i Sverige och säga att de har för avsikt att stanna här och kommunen är ju i princip skyldig att skaffa lägenhet till barn-familjerna och försörja dem. Sverige har klargjort att man vill vara en huma-nitär stormakt och ta hand om all världens ekonomiskt utsatta och notan skickas till skattebetalarna. Sin egen befolkning har man däremot ingen lust att prioritera, det ger inget eko ute i världen. Så här kommenterar national-ekonomen Tino Sanandaji beslutet: "Lite svårbegriplig med all nyspråk, som att kalla EU-medborgare med papper från Rumänien papperslösa EU-med-borgare. På samma sätt kallas de som bedömts sakna asylskäl för pappers-lösa flyktingar. Är alla som bryter mot svensk lag per definition flyktingar oavsett skyddsbehov? Mer korrekt vore att skriva att EU-medborgare som illegalt vistas i Sverige får välfärd. Fri rörlighet ger EU-medborgare rätt att temporärt vistas i ett annat medlemsland i tre månader, inte rätt att dit flytta permanent och få del av välfärden. Hade Sverige velat ge alla i Rumänien rätt till välfärdsstaten kunde det ha beslutats i demokratiska former. Ska vi förresten fortsätta håna Göran Persson som rasist för varningen om social turism? Sverige verkställer dock inte känsliga regler, inte minst sen Alliansen och Miljöpartiet expanderade välfärd till illegala invandrare. Att nu expandera det ytterligare är inget som någon planerade, det handlar om gradvis upp-luckring driven av värdegrunden att Sverige saknar rätt att reglera sina gränser. Magnus Eriksson ca 1350: Land skall med lag byggas. Fredrik Reinfeldt 2014: Vad är Sverige för land?, ägs det här landet av dem som har bott här i fyra generationer, eller någon som hittar på någon gräns?

Kommentera artikel

 
 

KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30© Politico.se