användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 17 april 2016 11:27

"Drömmen om Europa hur mår den"?

Flyktingmottagande, relationen till länder som Ryssland och Turkiet och inte minst olika processer inom de olika länderna utsätter EU för påfrestningar, inte minst med tanken på en europeisk gemenskap. Britterna ska folkomrösta om att kanske lämna unionen, grundvalarna verkar vackla för EU-samarbetet som vi vant oss vid de senaste 25 åren. Allt sker i ett Europa där återhämtningen är svag efter finans-, bank- och eurokrisen. Vi har en arbetslöshet på i genomsnitt 10 procent eller 21 miljoner arbetslösa inom EU. Krispaket har slagit hårt mot Grekland med 24 procent arbetslösa, och Spanien med 20 procent. Där och på många håll finns missmod och missnöje med de många sparkraven för statlig budgetsanering. I Storbritannien och inte minst o brittiska medier har det länge funnits en negativ syn på EU och Bryssel, som ses som en förvuxen byråkrati utan demokratisk legitimitet. Men i den brittiska debatten blir flyktingkrisen också ett exempel på att EU inte fungerar. Det handlar inte bara om att pass- och gränskontroller återinförs inom EU. SVT kommer i en serie artiklar och inslag i tv och på webben att skildra detta, med början i dag. EU-samarbetet genomgår sin värsta kris hittills, flyktingsituationen längs Euro-pas gränser är en humanitär katastrof och britterna överväger att lämna unionen. I en vecka med start i Agenda söndagen den 17 april, kraftsamlar SVT kring Europa, vad pågår på vår kontinent och hur går det för Europa-tanken? "Vi vill göra det tillsammans med vår publik som är välkommen att delta", säger beställaren Helena Olsson. "Det krisar och stormar just nu för Europa och EU på ovanligt många områden, på en och samma gång ser vi en fortsatt flyktingvåg, stängda gränser, ökat misstroende mot EU, svag ekono-mi och ordkrig mellan regeringarna. I det delade Europa finns en ökad misstro mellan regeringar och mellan länder och en misstro mot traditionella politiker. Det finns mycket olika syn på vägen framåt, en del regeringar talar om att "mer Europa behövs", med tätare samarbete och fördelning av flyktingar. Regeringarna i Ungern och Polen talas nu om att samarbetet ska begränsas. Det talas om A- och B-lag bland de splittrade EU-länderna, de som vill ha tätt samarbete och de som bara vill vara med om begränsade delar". Ett utdrag ur Rolf Fredrikssons kommentar som kan läsas i sin helhet på SVT. Mats Olin om SVT:s granskning i SvD. www.svd.se/mats-olin-public-service-och-fragor-om-migration/om/ledare-gastinlagg "Nu har public service rapportering om migration genomgått en oberoende utvärdering. Utredaren konstaterar att rapporteringen i stort är bra, men riktar ändå kritik eftersom den fokuserat på specifika fall, medan det bredare perspektivet om hur migration kan komma påverka samhället i stort, har täckts för lite. När frågan nu diskuterats om eventuell mörkning i svenska medier av migrationsfrågan, tar mediechefer gärna till brösttoner och avfärdar kritik som tyckande utan grund. I radions Studio Ett sade SVT:s blivande programdirektör Jan Helin att det var viktigt att basera eventuell kritik mot medier på kunskap, gärna forskning, till skillnad mot det lösa tyckandet som Helin försökte klistra på motdebattörerna: "... låt oss titta på fakta, det tycker jag är viktigt, om man gör ett påstående att svenska medier har förtigit invandringen, så är det bra att söka fakta och ett sätt är att gå till forskningen”, sa Helin (SR 21/3). Det låter vettigt, men då är det viktigt att referera till forskningen på ett korrekt sätt. Det gjorde inte Jan Helin".

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30


© Politico.se