användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 19 april 2016 14:30

Migrationsfrågorna viktigast

Frågor som handlar om immigration och integration är de viktigaste proble-met för det svenska folket. Det anser mer än hälften av de svarande, 53 procent, i den årliga enkätundersökningen till ett statistiskt urval av befolk-ningen från SOM-institutet vid Göteborgs universitet, som gjordes under slu-tet av 2015. Förändringen från ett år tidigare är dramatisk, då angav 27 pro-cent att migrationsfrågor var viktigast. Såväl personer med positiv som ne-gativ inställning till immigration, rankar frågan som viktigare än tidigare. Enligt undersökningen för de politiska institutionerna totalt sett på minus, enligt enkäten. Den så kallade förtroendebalansen, där andelen som har stort förtroende har vägts samman med andelen som har lågt förtroende, ligger exempelvis de politiska partierna på minus - 30, kommunstyrelserna på mi-nus - 13, regeringen på minus - 7 och riksdagen på minus - 1. Enligt under-sökningen är förtroendet för de politiska institutionerna tydligt lägre bland dem som är kritiska till immigration. "Vi ser ett stort samband med synen på flyktingmottagandet och hur samhällsförtroendet ser ut", säger professor Lennart Weibull.

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • Kommentarer© Politico.se