användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 22 april 2016 17:22

Förtroendet för MP-språkrör rasar

Miljöpartiets (MP) språkrör får svaga förtroendesiffror efter de senaste skan-dalerna. På bara ett halvår har Gustav Fridolin tappat nästan hälften av väl-jarstödet och inte ens en tiondel av väljarna har förtroende för Åsa Romson, visar en Sifo undersökning beställd av SVT. Även miljöpartister vänder språkrören ryggen, inte ens hälften av partiets egna sympatisörer har för-troende för Romson som även är vice statsminister. "Det här har vi nästan aldrig sett tidigare", säger Toivo Sjörén, chef för Sifos opinionsundersök-ningar. Gustav Fridolin har stort eller mycket stort förtroende av 20 (38) pro-cent av väljarna och Åsa Romson 7 (22) procent. Motsvarande siffror avse-ende MP:s väljare uppgår till 72 (85) respektive 41 (59) procent. Siffrorna inom parentes visar opinionsstöder i oktober 2015. 1 183 telefonintervjuer av ett representativt urval utfördes under torsdagen och fredagen i år.

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • Kommentarer© Politico.se