användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 10 maj 2016 08:26

Kulturministern besviken på Mona Sahlin

Demokrati- och kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) kommenterar nu Mona Sahlin (S) avgång som nationell samordnare mot våldsbejakande extremism. "Det är väldigt, väldigt allvarligt, det finns tyvärr människor som gör en be-sviken och det är särskilt allvarligt när det är människor med stort ansvar". Redan i juni 2014 ville Mona Sahlin anställa sin före detta livvakt som säker-hetsansvarig på sitt jobb som samordnare. Men dåvarande justitiedeparte-mentet, under Alliansens ledning, ansåg inte att det var lämpligt eller att po-sitionen behövdes. I februari 2015 fick han anställning på kulturdepartemen-tet, dit Sahlins uppdrag flyttades.

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30


© Politico.se