användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 15 maj 2016 09:50

Särskolan leder sällan till jobb

78 procent av unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning står utanför den ordinarie arbetsmarknaden, visar en ny undersökning från Högskolan i Halmstad. Samhället har misslyckats med att skapa förutsättningar för dessa personer och nu krävs politiska krafttag, skriver forskare från högskolan, på DN Debatt. Av den grupp som återfinns på arbetsmarknaden, 12 260 perso-ner, är det endast 330 som har lön utan subvention.

Kommentera artikel

 
 

KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30© Politico.se