användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 16 maj 2016 08:25

Obligatoriskt skolval?

Den statliga styrningen av skolan ska lärarna få fler karriärsteg och alla ska tvingas att välja skola i ett försök att bryta segregationen, skriver Skolkom-missionens ordförande Anna Ekström på DN Debatt. Skolkommissionen vill också att möjligheterna för lärare att fortbilda sig och utvecklas under hela yrkeslivet ska stärkas, bland annat ska de kunna klättra flera pinnhål på karriärstegen i stället för det enda steg till förstelärare som finns i dag. Del-betänkandet får en grund för Skolkommissionens slutliga förslag. Betänkandet kan sammanfattas i tre punkter: Staten ska öka sin styrning av skolornas finansiering och bli mer aktiv på regional nivå. Alarmerande låga skolresultat och svidande kritik från OECD gör att kunskapsresultaten måste förbättras i alla målgrupper, en konsekvens av massinvandringen till Sverige och nu måste hela landet stöpas om och anpassas till detta förhållande. Skolkommissionen överväger även att föreslå obligatoriskt skolval och en bestämmelse om att huvudmän och rektorer ska verka för en bredare social sammansättning av elever, de ska blandas. Kommissionen har tittat på länder som Kanada och Estland där nationella mål har visat sig ha en positiv effekt på kunskapsresultaten. Men man kan inte bara planka ett system och sätta in det i Sverige, det måste byggas så att det passar in i svenska skolor, framhävs det.

Kommentera artikel

 
 

KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30© Politico.se