användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 27 maj 2016 15:21

Gräddfil för asylsökande till friskolor

Regeringen har kommit överens med allianspartierna om att friskolor ska få göra avsteg från kösystem för att kunna ta emot nyanlända "flyktingbarn". Regeländringen, som väntas träda i kraft den 1 november i år, innebär att fem procent av det totala elevantalet ska kunna vikas till förmån för barn som bott i Sverige kortare tid än två år. Vänsterpartiet (V) och Sverigedemo-kraterna (SD) står inte bakom förslaget, som är en del av den migrations-politiska överenskommelsen. Förslaget bygger i hög utsträckning på den utredning som presenterades i januari, uppger Gustav Fridolin (MP) till TT. Sveriges ambition att vara en stormakt inom området migration innebär inte bara en gräddfil till friskolor utan också bostäder och subventionerade jobb (instegsjobb). Kostnaderna för tandvård till nyanlända har nu nått sådana nivåer att pengarna inte längre räcker till utan behöver tillskott. En berätti-gad fråga är om tandvård till nyanlända är en så prioriterad fråga, samtidigt som många tusen svenskar inte har råd att gå till tandläkaren. Vad tänker regeringen göra för att de omkring 280 000 unga svenskar som inte har en egen bostad, får en sådan? I dag talas det bara om invandring och integra-tion, bostäder och jobb till nyanlända samtidigt som många svenskar står utan både bostad och jobb.

Kommentera artikel

 
 

KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30© Politico.se