användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 08 juni 2016 09:48

Mild kritik av flyktinghanteringen 2015

Riksdagens konstitutionsutskott (KU) riktar ingen allvarlig kritik mot regeringens hantering av flyktingkrisen i höstas. Men enligt KU innebär det stora antalet flyktingar stora samhällsutmaningar. Informationsutbytet mellan regeringen och myndigheter var stort och mild kritik riktas av KU mot att alla informella kontakter inte dokumenterades. Förutsättningar fanns för snabbare beslut om gränskontroller men ytterligare utredning av frågan krävs, menar KU. Sverigedemokraterna (SD) reserverade sig och ville ha hårdare kritik av regeringen. Inrikesminister Anders Ygeman (S) har förståelse för kritiken i två ärenden där han uttalat sig om en terrordom, respektive ett åklagarbeslut att inte begära en misstänkt häktad. Han har därmed uttalat sig i ett rättsligt ärende som är mindre lämpligt. Han har på ett informellt EU-möte öppnat för att EU:s gränskontrollmyndighet Frontex i framtiden skulle få ingripa mot ett medlemslands vilja.

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • Kommentarer© Politico.se